Share

H2ulst : Logistieke HUB en waterstof als motor voor decarbonisatie

Europa is in volle transitie naar een CO2 -neutrale economie tegen 2050, en hierbij is een diepgaande transformatie van koolstof intensieve activiteiten van cruciaal belang.

Daarnaast is elk bedrijf op zoek naar opportuniteiten om de hoge energiekosten te drukken. De bedrijven op MG Park De Hulst* (Willebroek) vormen hier geen uitzondering op.

Daarom hebben Montea, Quares en Toyota Material Handling de handen in elkaar geslagen om van dit bedrijventerrein een voorloper te maken op weg naar CO2-neutraliteit.

De bedoeling is om na te gaan hoe we deze doelstelling kunnen bereiken door samenwerking op vlak van hernieuwbare energie, mobiliteit en logistiek.

Een complex ecosysteem zoals dat van MG Park De Hulst vraagt om een veelzijdige aanpak waarbij verschillende technologische oplossingen aangereikt worden, en waarbij zoveel als mogelijk de wensen en verzuchtingen van alle bedrijven in acht worden genomen.

Montea, Quares en Toyota Material Handling hebben bijgevolg het initiatief genomen om met ondersteuning van de VUB en de interclusterorganisatie Flux 50/VIL/VLAIO een haalbaarheidsstudie te lanceren.

Deze heeft tot doel de mogelijke scenario’s voor de energietransitie van MG Park De Hulst te bestuderen en te optimaliseren.

Daartoe zullen verschillende oplossingen worden bestudeerd, onder andere lokale hernieuwbare energieopwekking, lokaal geproduceerde groene waterstof, energieopslagsystemen, elektrische en waterstof voertuigen, zowel voor mobiliteit als voor interne logistiek.

De betrokkenheid en inbreng van de aanwezige bedrijven op het bedrijventerrein is essentieel voor het welslagen van deze studie waarin we de behoeftes van elk bedrijf willen meenemen.

* MG Park De Hulst in Willebroek is een uiterst duurzaam en uniek logistiek en semi-industrieel industriepark. Dankzij de onmiddellijke toegang tot de kade aan het kanaal Brussel-Schelde met laad- en losfaciliteiten houdt dit project rekening met de nieuwe logistieke behoeften. Ook aan kostenoptimalisatie voor de gebruikers is gedacht, door zowel de sprinkler- als de bufferinfrastructuur op het terrein gemeenschappelijk te maken. Dankzij het uitgebreide beheer van energie, afval en water, in combinatie met de groene zones, is dit carbon neutral park één van de meest duurzame in België.