Gezien wij elke dag opnieuw een maximale huurderstevredenheid nastreven, beheren wij bij Montea zelf al onze gebouwen.

Werking van My Montea

 • De huurder registreert meldingen, problemen, aanvragen, etc.
  Hij volgt de voortgang van uitgevoerde acties en kan feedback toevoegen. Bij schadegevallen kan de helpdesk onmiddellijk bijstand leveren.
 • De Helpdesk behandelt calls onmiddellijk.
  Onderaannemers of leveranciers ontvangen direct werkopdrachten. Doorlooptijd van calls wordt gemonitord, geëvalueerd en steeds verbeterd.
 • Relevante documenten van elk pand zijn opgeslagen in My Montea.
  Zoals rapporten van wettelijk verplichte keuringen, onderhoudsverslagen, plannen van het gebouw, procedures voor aangifte van schadegevallen, aanvraag privatieve werken, evacuatierichtlijnen, handleidingen van technische installaties, et cetera.
 • De maintenance-module draait in de back office.
  Wij generen bestelbonnen voor onderhoud, keuringen, inspecties, etc. Wij controleren uitvoering van onderhoud en opvolging volgens het overeengekomen onderhoudsplan.
Contact België
Team JGY
Jimmy Gysels
Chief Property Management Belgium