Op 10 juni 2021 ziet onze aandeelhoudersstructuur er als volgt uit:

Het totale kapitaal van Montea bedraagt EUR 330.469.920,07 en wordt vertegenwoordigd door 16.215.456 volledig volgestorte gewone aandelen. Er zijn geen bevoorrechte aandelen of aandelen zonder stemrecht, noch converteerbare obligaties of warrants die recht geven op aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen in geval van (o.m.) het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels). Naast de wettelijke drempels, voorzien de statuten van Montea, met toepassing van artikel 18, §1 van de Transparantiewet, een bijkomende statutaire drempel van 3%.

AandeelhoudersAandelen%
Familie De Pauw
Dirk, Marie Christine, Bernadette, Dominika, Beatrijs, Indivision, Montea Management NV (transparantiemelding dd 22/03/2019)
2.053.02012,66%
Belfius Insurance Belgium - Galileelaan 5, 1210 Brussel (transparatiemelding dd 29/09/2017)1.017.3466,27%
Federale Verzekeringen - Rue de l’Etuve 12, 1000 Brussel (transparantiemelding dd 26/06/2015)788.2154,86%
Patronale Life – Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel (transparantiemelding dd 12/09/2018)964.7855,95%
Ethias SA - rue des Croisiers 24 - 4000 Lège (transparantiemelding dd 29/09/2017)607.1303,74%
BlackRock Groep (transparantiemelding dd 03/03/2021)643.6633,97%
Publiek (free float)10.141.29762,54%
TOTAAL16.215.456100,00%