Op 14 mei 2024 ziet onze aandeelhoudersstructuur er als volgt uit:

Het totale kapitaal van Montea bedraagt EUR 413.099.109,56 en wordt vertegenwoordigd door 20.269.887 volledig volgestorte gewone aandelen. Er zijn geen bevoorrechte aandelen of aandelen zonder stemrecht, noch converteerbare obligaties of warrants die recht geven op aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen in geval van (o.m.) het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels). Naast de wettelijke drempels, voorzien de statuten van Montea, met toepassing van artikel 18, §1 van de Transparantiewet, een bijkomende statutaire drempel van 3%.

Aandeelhouders

Aantal aangegeven stemrechten op datum van kennisgeving

% van het aantal stemrechten op moment van kennisgevingDatum van kennisgeving% van het totale aantal stemrechten op heden*
Familie De Pauw
2.053.020

13,11%

22/03/2019

10,20%

Belfius Insurance Belgium - Galileelaan 5, 1210 Brussel433.5162,41%14/12/20222,15%
Federale Verzekeringen - Rue de l’Etuve 12, 1000 Brussel788.2154,92%29/03/20213,92%
Patronale Life – Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel964.7858,03%06/09/20184,79%
Ethias SA - rue des Croisiers 24 - 4000 Liège607.1305,23%28/09/20173,02%
BlackRock Groep

660.939

3,67%16/11/20223,28%
Andere aandeelhouders onder de statutaire drempel**14.762.28272,64%
TOTAAL20.269.887
100,00%


* Dit percentage werd bepaald (i) in de veronderstelling dat het aantal aandelen niet is gewijzigd sinds de meest recente transparantieverklaring, en (ii) rekening houdende met het totaal aantal uitstaande aandelen van Montea NV op heden.

** Het aantal aandelen in handen van het publiek werd bepaald in de veronderstelling dat het totaal aantal aandelen aangehouden door de aandeelhouders die verplicht zijn om een transparantiekennisgeving te doen overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, niet is gewijzigd sinds hun meest recente transparantieverklaring.