Investor numbers

Montea (BRU)
> 7,1 jaar
Langetermijn huurcontracten
> 99%
Hoge bezettingsgraad
> 5,5%
Hoog portfolio rendement
> 7 jaar
Langetermijn financiering