20200215 Structuur montea xlsx
 • Montea Management NV
  Industrielaan 27, bus 6, B- 9320 Erembodegem (Aalst) | RPR Gent, afdeling Dendermonde 882.872.026 | BTW BE0882.872.026
  Per 1 oktober 2006 werd deze vennootschap aangesteld als Zaakvoerder en beheert in deze hoedanigheid Montea Comm. VA en haar dochtervennootschappen. Deze vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van Montea Comm. VA. De vennootschap, als Zaakvoerder van Montea Comm. VA, handelt in het uitsluitend belang van alle aandeelhouders. Voor het uitoefenen van haar taken ontvangt de Zaakvoerder van de Vennootschap een vergoeding die ieder jaar wordt berekend
 • Montea Comm. VA
  Maatschappelijke zetel: Industrielaan 27, bus 6, B-9320 Erembodegem (Aalst) | RPR Gent, afdeling Dendermonde 0417.186.211 | BTW BE0417.186.211
 • Montea Services BV (100%)
  Maatschappelijke zetel: Industrielaan 27, bus 6, B-9320 Erembodegem (Aalst) | RPR Gent, afdeling Dendermonde 0742.845.794 | BTW BE0742.845.794
 • Montea S.C.A. (Bijkantoor) (100%)
  Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine | RCS PARIS 497 673 145.00023 | TVA FR06497673145
  Voor haar vastgoedactiviteiten in Frankrijk heeft Montea een bijkantoor opgericht onder de benaming Montea SCA, dewelke sinds 24 april 2007 tevens het SIIC statuut heeft verworven. Montea houdt, via deze vaste inrichting, aandelen aan in zeven Franse vennootschappen.
 • SFG BV (100%)
  Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL853810151B01
 • Montea Nederland NV (100%)
  Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL853208785B01
 • Montea Logistics BV (100%)
  Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL 861408470B01
 • Montea Almere NV (100%)
  Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL853209625B01
 • Montea Rotterdam NV (100%)
  Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL853631712B01
 • Montea Oss NV (100%)
  Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL854488522B01
 • Montea Beuningen NV (100%)
  Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL854488339B01
 • Montea 's Heerenberg NV (100%)
  Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL854800232B01
 • Montea Tiel NV (100%)
  Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL859569238B01
 • Europand Eindhoven BV (100%)
  Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL814882651B01
 • SCI Montea France (100%)
  Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine | RCS PARIS 493 288 948.00018 | BTW FR33493288948
 • SCI Montea Mesnil 1 (100%)
  Maatschappelijke zetel: 18-20 Place de la Madeleine, FR-75008 Paris | RCS PARIS 39 3856 463 | BTW FR82393856463
 • SCI 3R (95%)
  Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine | RCS NANTERRE 400 790 366 | BTW FR44400790366
  Per 1 oktober 2007 heeft Montea via haar Franse vaste inrichting 95% van de aandelen verworven in de Franse vennootschap SCI 3R voor circa EUR 1,8 miljoen. SCI 3R is eigenaar van een opslagplaats in Feuquières dichtbij Amiens dat wordt verhuurd aan Debflex voor een vaste periode van 9 jaar. De overeenkomst werd voltrokken via de aankoop van aandelen van de vennootschap die de leasing van het gebouw in handen heeft. In het laatste kwartaal van 2007 werd evenwel de optie tot aankoop van het gebouw gelicht door SCI 3R.
 • SCI Sagittaire (100%)
  Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine | RCS PARIS 433 787 967 | BTW FR79433787967
 • SCI Saxo (100%)
  Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine | RCS PARIS 485 123 129 | BTW FR23485123129
 • SCI Sévigné (100%)
  Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine | RCS PARIS 438 357 659 | BTW FR48438357659
 • SCI Socrate (100%)
  Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine | RCS PARIS 481 979 292 | BTW FR16481979292
 • SCI APJ (100%)
  Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine | RCS PARIS 481 979 292 | BTW FR25435365945