20201123 Structuur montea website
 • Montea Management N.V.
  Industrielaan 27, bus 6, B- 9320 Erembodegem (Aalst) | RPR Gent, afdeling Dendermonde 0882 872 026 | BTW BE882 872 026
  Per 1 oktober 2006 werd deze vennootschap aangesteld als Zaakvoerder en beheert in deze hoedanigheid Montea NV en haar dochtervennootschappen. Deze vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van Montea NV. De vennootschap, als Zaakvoerder van Montea NV, handelt in het uitsluitend belang van alle aandeelhouders. Voor het uitoefenen van haar taken ontvangt de Zaakvoerder van de Vennootschap een vergoeding die ieder jaar wordt berekend
 • Montea N.V./S.A.
  Maatschappelijke zetel: Industrielaan 27, bus 6, B-9320 Erembodegem (Aalst) | RPR Gent, afdeling Dendermonde 0417 186 211 | BTW BE417 186 211
  Montea N.V./S.A. is een GVV
 • Montea Services B.V. (100%)
  Maatschappelijke zetel: Industrielaan 27, bus 6, B-9320 Erembodegem (Aalst) | RPR Gent, afdeling Dendermonde 0742 845 794 | BTW BE742 845 794
 • Montea GTE I B.V. (100%)
  Maatschappelijke zetel: Industrielaan 27, bus 6, B-9320 Erembodegem (Aalst) | RPR Gent, afdeling Dendermonde 0757 964 037 | BTW BE757 964 037
 • Montea S.A. (Bijkantoor) (100%)
  Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine | RCS PARIS 497 673 145.00023 | TVA FR06497673145
  Voor haar vastgoedactiviteiten in Frankrijk heeft Montea een bijkantoor opgericht onder de benaming Montea SA, dewelke sinds 24 april 2007 tevens het SIIC statuut heeft verworven. Montea houdt, via deze vaste inrichting, aandelen aan in zeven Franse vennootschappen.
 • SFG BV (100%)
  Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL 8538 1015 1B01
 • Montea Nederland NV (100%)
  Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL 8532 0878 5B01
 • Montea Logistics I BV (100%)
  Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL 8614 0847 0B01
 • Montea Almere NV (100%)
  Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL 8532 0962 5B01
 • Montea Rotterdam NV (100%)
  Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL 8536 3171 2B01
 • Montea Oss NV (100%)
  Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL 8544 8852 2B01
 • Montea Beuningen NV (100%)
  Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL 8544 8833 9B01
 • Montea 's Heerenberg NV (100%)
  Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL 8548 0023 2B01
 • Montea Tiel NV (100%)
  Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL 8595 6923 8B01
 • Europand Eindhoven BV (100%)
  Maatschappelijke zetel: EnTrada, Ellen Pankhurststraat 1C, NL-5032 Tilburg | BTW NL 8148 8265 1B01
 • SCI Montea France (100%)
  Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine | RCS PARIS 493 288 948.00018 | BTW FR 33493288948
 • SCI Montea Mesnil 1 (100%)
  Maatschappelijke zetel: 18-20 Place de la Madeleine, FR-75008 Paris | RCS PARIS 39 3856 463 | BTW FR82393856463
 • SCI 3R (95%)
  Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine | RCS NANTERRE 400 790 366 | BTW FR44400790366
  Per 1 oktober 2007 heeft Montea via haar Franse vaste inrichting 95% van de aandelen verworven in de Franse vennootschap SCI 3R voor circa EUR 1,8 miljoen. SCI 3R is eigenaar van een opslagplaats in Feuquières dichtbij Amiens dat wordt verhuurd aan Debflex voor een vaste periode van 9 jaar. De overeenkomst werd voltrokken via de aankoop van aandelen van de vennootschap die de leasing van het gebouw in handen heeft. In het laatste kwartaal van 2007 werd evenwel de optie tot aankoop van het gebouw gelicht door SCI 3R.
 • SCI Sagittaire (100%)
  Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine | RCS PARIS 433 787 967 | BTW FR79433787967
 • SCI Saxo (100%)
  Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine | RCS PARIS 485 123 129 | BTW FR23485123129
 • SCI Sévigné (100%)
  Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine | RCS PARIS 438 357 659 | BTW FR48438357659
 • SCI Socrate (100%)
  Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine | RCS PARIS 481 979 292 | BTW FR16481979292
 • SCI APJ (100%)
  Maatschappelijke zetel: FR-75008 Paris, 18-20 Place de la Madeleine | RCS PARIS 481 979 292 | BTW FR25435365945