Onze duurzaamheidsambitie

Logistiek vastgoed is de kern van alles wat Montea doet. Logistiek vastgoed veelzijdig en duurzaam maken, is van essentieel belang om de groei van Montea op de lange termijn te kunnen bestendigen.

Icon energy efficiency

Energie-efficiëntie

Energie-efficiënte oplossingen aanbieden en het gebruik van hernieuwbare energie promoten bij Montea en haar portefeuille.

Icon climate change

Broeikasgasemissie

De directe en indirecte CO2 voetafdruk van Montea verlagen door het aantal broeikasgasemissies te beperken die voortkomen uit onze bedrijfsvoering, ons logistiek vastgoed en onze leveranciers.

Duurzaam en veelzijdig logistiek vastgoed

Wij gebruiken onze expertise in logistiek vastgoed om duurzame langetermijninvesteringen te doen die meerwaarde voor onze klanten, aandeelhouders, medewerkers en andere stakeholders creëren.

Visie en strategische focus

Duurzaam ondernemen heeft altijd in ons DNA gezeten. Onze track record van de afgelopen jaren is het bewijs van ons streven naar duurzame waardegroei in plaats van kortetermijnwinst. We hebben essentiële stappen gezet om het Montea DNA om te zetten in een duidelijke visie en duurzaamheidsstrategie op middellange (2030) en lange (2050) termijn.

Duurzaamheid Montea 2

Benieuwd naar onze duurzaamheidsaanpak?