Materialiteitimpact versnellen

Duurzaam ondernemen heeft altijd in ons DNA gezeten. Onze track record van de afgelopen jaren is het bewijs van ons streven naar duurzame waardegroei in plaats van naar kortetermijnwinst. We hebben essentiële stappen gezet om het Montea DNA om te zetten in een duidelijke visie en duurzaamheidsstrategie op middellange (2030) en lange (2050) termijn.

Montea operaties

 • Sinds eind 2021 is de werking van Montea CO2-neutraal, met compensatie.
 • In 2030 moet de werking van Montea CO2-neutraal zijn, zonder compensatie.
Doelstellingen broeikasgasemissies
2022

Net-zero

2030

Neutraal

Acties

Gebruik van groene stroom

Status 2023:

100%

Alle bedrijfswagens zijn elektrisch
In 2027 100%

Status 2023:

61%

CO2-voetafdruk

Status 2023

3.5

Bestaande portefeuille

 • Montea zal haar klanten helpen om hun ecologische voetafdruk en energiekosten te reduceren.
 • Tegen 2030 moeten de CO2-emissies (operational carbon) van de portefeuille met 55% gedaald zijn.
 • Tegen 2050 moet de volledige portefeuille van Montea Paris Proof (= CO2-net zero) zijn.
Doelstellingen broeikasgasemissies
2030

-55%

2050

Net-zero

Acties

Gebruik van groene stroom
In 2030 100%

Status 2023:

68%

Gebruik van energie-
besparende technologie
In 2030 100%

Status 2023:

83%

Gebruik van hernieuwbare
energiesystemen
In 2024 100%

Status 2023:

95%

Geen fossiele brandstoffen
In 2050 100%

Status 2023:

32%

Nieuwe ontwikkelingen

 • 2022: 25% minder CO2-emissies (embodied carbon) t.o.v. 2021
 • 2030: 55% minder CO2-emissies (embodied carbon) t.o.v. 2021
 • 2050: alle nieuwbouwprojecten zijn CO2-net zero.

Montea investeert in strategische locaties die multifunctionele en multimodale oplossingen toelaten

 • Intermodale netwerkexpansie: investeren in locaties met een goede connectie met de weg, het spoor, waterwegen en/of luchthavens.
 • Multifunctioneel: gebouwen creëren die geschikt zijn voor meerdere doeleinden/types van gebruikers en zo een langere levenscyclus hebben.
 • Ruimte maximaal benutten: Montea wil de beperkte beschikbare ruimte altijd optimaal benutten. Daarom tracht Montea te focussen op brownfield en greyfield herontwikkelingsprojecten, alsook op inbreidingsprojecten.

Montea ontwerpt veelzijdige warehouses die langetermijn investeringen zijn

 • Lange levensduur: robuuste warehouses bouwen, waar de materialen lang meegaan en waarvan het ontwerp toelaat dat verschillende klanten er gebruik van maken.
 • Hergebruik van materialen stimuleren
Doelstellingen broeikasgasemissies
2030

-55%

2050

Net-zero

Acties

Verminderen van energie-intensiteit compared t.o.v.
CRREM doelstellingen voor 2021 (1.5°C scenario)
In 2022 -48%

Status 2023:

-74%