De raad van bestuur van Montea Management NV bestaat uit de volgende zeven leden:

Naam
Functie
Einde mandaat
Dirk De PauwVoorzitter en uitvoerend bestuurderAV Mei 2025
Jo De WolfAfgevaardigd bestuurderAV Mei 2022
Peter SnoeckNiet-uitvoerend bestuurderAV Mei 2025
Sophie MaesOnafhankelijk en niet-uitvoerend bestuurderAV Mei 2022
Philippe MathieuOnafhankelijk en niet-uitvoerend bestuurderAV Mei 2025
Barbara De SaedeleerOnafhankelijk en niet-uitvoerend bestuurderAV Mei 2024
Koen Van GervenOnafhankelijk en niet-uitvoerend bestuurderAV Mei 2024


De raad van bestuur van Montea Management NV heeft in dit kader de volgende taken:

  • definitie van de strategie van Montea, het risicoprofiel en in het bijzonder de definitie van de sectoren en het geografische werkterrein in lijn met de wettelijke vereisten terzake;
  • goedkeuring van investeringsbeslissingen in lijn met de wettelijke vereisten terzake;
  • opvolging en goedkeuring van de periodieke financiële informatie;
  • toezicht op het uitvoerend management, in het bijzonder in het licht van de opvolging van de strategie;
  • goedkeuring van de publiek verspreide informatie;
  • voorstel van winstbestemming;
  • de overige taken uitdrukkelijk aan de Zaakvoerder toegewezen (strategie en budget, jaarrekeningen, kwartaal- en halfjaarlijkse rekeningen, aanwending van het toegestane kapitaal, goedkeuring van de fusie-/splitsingsverslagen, bijeenroeping van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen, organiseren van de beslissingsorganen en benoeming van hun leden).