Binnen de grenzen van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen zoals verleend door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 9 november 2020, heeft Montea een inkoopprogramma van eigen aandelen succesvol uitgevoerd tijdens de periode van 6 januari 2022 t.e.m. 3 februari 2022. Tijdens deze periode werden, via een onafhankelijke tussenpersoon, in totaal 70.000 eigen aandelen ingekocht tegen een totale aankoopprijs van € 8.838.255,60.

De aandelen die werden ingekocht via het inkoopprogramma zullen worden gebruikt om aandelenaankoop- en aandelenoptieplannen ten gunste van het management en de werknemers van Montea uit te voeren.

Op 15 april 2022 bedroeg het totaal aantal eigen aandelen gehouden door Montea 7.854 (0,05% t.o.v. een totaal van 16.215.456 aandelen).

De persberichten over voormeld inkoopprogramma en het overzicht van alle vervreemdingen van eigen aandelen in het kader van aandelenaankoop- en aandelenoptieplannen kunnen hieronder worden geraadpleegd.

06-01-2022 Persbericht - Inkoopprogramma voor maximum 70.000 eigen aandelen

13-01-2022 Persbericht - Update

20-01-2022 Persbericht - Update

27-01-2022 Persbericht - Update

03-02-2022 Persbericht - Programma afgerond

03-02-2022 Overzicht individuele transacties

19-04-2022 Persbericht - Vervreemding eigen aandelen