Binnen de grenzen van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen zoals verleend door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 9 november 2020, is de raad van bestuur gemachtigd om eigen aandelen aan te kopen. Het meest recente inkoopprogramma vond plaats tussen 24 mei 2022 en 2 juni 2022. Tijdens deze periode werden 25.000 eigen aandelen ingekocht voor de totale prijs van € 2.524.428,80.

De aandelen die werden ingekocht via het inkoopprogramma zullen worden gebruikt om aandelenaankoop- en aandelenoptieplannen ten gunste van het management en de werknemers van Montea uit te voeren.

Op 2 juni 2022 bedroeg het totaal aantal eigen aandelen gehouden door Montea 32.854 (0,20 % t.o.v. een totaal van 16.215.456 aandelen).

De persberichten over voormeld en vorige inkoopprogramma’s, alsook een overzicht van alle vervreemdingen van eigen aandelen in het kader van aandelenaankoop- en aandelenoptieplannen, kunnen hieronder worden geraadpleegd.

03-06-2022 Overzicht individuele transacties

03-06-2022 Persbericht - Programma voor inkoop van eigen aandelen afgerond

01-06-2022 Persbericht - Programma voor inkoop eigen aandelen - Update

23-05-2022 Persbericht - Inkoopprogramma voor maximum 25.000 eigen aandelen

19-04-2022 Persbericht - Vervreemding eigen aandelen

03-02-2022 Overzicht individuele transacties

03-02-2022 Persbericht - Programma afgerond

27-01-2022 Persbericht - Update

20-01-2022 Persbericht - Update

13-01-2022 Persbericht - Update

06-01-2022 Persbericht - Inkoopprogramma voor maximum 70.000 eigen aandelen