Binnen de grenzen van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen zoals verleend door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 9 november 2020, heeft Montea de afgelopen jaren een aantal inkoopprogramma’s uitgevoerd. De persberichten over deze vorige inkoopprogramma’s kunnen hieronder worden geraadpleegd.

De aandelen die werden ingekocht via de inkoopprogramma’s worden gebruikt om aandelenaankoop- en aandelenoptieplannen ten gunste van het management en de werknemers van Montea uit te voeren.

Op 12 juni 2024 bedraagt het totaal aantal eigen aandelen van Montea 73.827 aandelen (0,36 % t.o.v. een totaal van 20.685.271 aandelen).

 

02/01/2023 Overzicht individuele transacties

02/01/2023 Persbericht - Programma voor inkoop eigen aandelen afgerond

29-12-2022 Persbericht - Programma voor inkoop eigen aandelen - Update

20-12-2022 Persbericht - Inkoopprogramma voor maximum 50.000 eigen aandelen

03-06-2022 Overzicht individuele transacties
 

03-06-2022 Persbericht - Programma voor inkoop van eigen aandelen afgerond
 

01-06-2022 Persbericht - Programma voor inkoop eigen aandelen - Update

23-05-2022 Persbericht - Inkoopprogramma voor maximum 25.000 eigen aandelen

19-04-2022 Persbericht - Vervreemding eigen aandelen
 

03-02-2022 Persbericht - Programma afgerond

27-01-2022 Persbericht - Update

20-01-2022 Persbericht - Update
 

13-01-2022 Persbericht - Update

06-01-2022 Persbericht - Inkoopprogramma voor maximum 70.000 eigen aandelen