Binnen de grenzen van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen zoals verleend door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 9 november 2020, heeft Montea een inkoopprogramma van eigen aandelen opgestart op 20 december 2022 voor de aankoop van maximaal 50.000 aandelen.

De aandelen die werden ingekocht via het inkoopprogramma zullen worden gebruikt om aandelenaankoop- en aandelenoptieplannen ten gunste van het management en de werknemers van Montea uit te voeren.

Op 30 december 2022 werd het inkoopprogramma succesvol afgerond. Op 30 december 2022 bedraagt het totaal aantal eigen aandelen van Montea 82.854 (0,46 % t.o.v. een totaal van 18.025.220 aandelen).

De persberichten over voormeld en vorige inkoopprogramma’s, alsook een overzicht van alle vervreemdingen van eigen aandelen in het kader van aandelenaankoop- en aandelenoptieplannen kunnen hieronder worden geraadpleegd.

02/01/2023 Overzicht individuele transacties

02/01/2023 Persbericht - Programma voor inkoop eigen aandelen afgerond

29-12-2022 Persbericht - Programma voor inkoop eigen aandelen - Update

20-12-2022 Persbericht - Inkoopprogramma voor maximum 50.000 eigen aandelen

03-06-2022 Overzicht individuele transacties

03-06-2022 Persbericht - Programma voor inkoop van eigen aandelen afgerond

01-06-2022 Persbericht - Programma voor inkoop eigen aandelen - Update

23-05-2022 Persbericht - Inkoopprogramma voor maximum 25.000 eigen aandelen

19-04-2022 Persbericht - Vervreemding eigen aandelen

03-02-2022 Persbericht - Programma afgerond

27-01-2022 Persbericht - Update

20-01-2022 Persbericht - Update

13-01-2022 Persbericht - Update

06-01-2022 Persbericht - Inkoopprogramma voor maximum 70.000 eigen aandelen