Montea zet zich in om een bedrijfscultuur te creëren die gekenmerkt wordt door eerlijkheid, integriteit, verantwoordelijkheidszin, strikte ethiek en naleving van de toepasselijke wetgeving en standaarden van deugdelijk bestuur. Deze statutaire en ethische regels en normen worden verder beschreven in het Corporate Governance Charter, de Gedragscode en andere interne policies van Montea.

Monteaneers die gedrag waarnemen binnen Montea dat de wet of de interne regels van Montea lijkt te schenden, worden aangemoedigd om dit te melden zodat Montea de kwestie kan behandelen. Montea moedigt Monteaneers sterk aan om onregelmatigheden te bespreken met hun leidinggevenden. Wanneer dit echter niet mogelijk is, worden zij aangemoedigd om zich op een vertrouwelijke en veilige manier uit te spreken via de geformaliseerde meldingsprocedure voorzien in onze Klokkenluidersregeling.

Andere belanghebbenden van Montea worden aangemoedigd om onregelmatigheden te melden via het standaard klachtenformulier. Hiertoe verbindt Montea zich ertoe dat:

  • alle onregelmatigheden die worden gemeld via het standaard formulier ernstig worden behandeld en eerlijk, snel en consequent worden afgehandeld op een manier die voldoet aan alle relevante regelgeving;
  • alle persoonlijke gegevens van een persoon die een melding maakt, worden behandeld in overeenstemming met de geldende privacywetgeving;
  • zij altijd zal proberen meldingen op te lossen door middel van wederzijds overleg.

Montea zal de ontvangst van een melding binnen 7 kalenderdagen na ontvangst bevestigen en streeft naar een oplossing binnen 30 kalenderdagen na ontvangst. Montea kan een specifiek aanspreekpunt aanduiden om de melding te behandelen afhankelijk van het onderwerp en zal op een transparante manier met de persoon die de melding heeft gedaan communiceren over de voortgang van de melding. Alle meldingen zullen worden geregistreerd in een register om de melding en eventuele opvolgingsacties in dat verband bij te houden.