Share

Hoe diep moet het voorterrein zijn van een logistiek distributiecentrum? Bij de ontwikkeling van een nieuw distributiecentrum is dit een belangrijke vraag met grote consequenties zowel voor de (toekomstige) bruikbaarheid als voor de stichtingskosten van het gebouw. Het voorterrein moet alleszins voldoende ruimte bieden aan vrachtwagens om voor de loading dock te kunnen manoeuvreren. De speelruimte voor de optimale diepte van het voorterrein van het logistiek distributiecentrum is afhankelijk van een aantal financiële en technische afwegingen.

Impact

Logistieke distributiecentra worden steeds groter, een gebouw met een oppervlakte van 40.000 m² is tegenwoordig heel gebruikelijk. Voor een distriebutiecentrum van deze oppervlakte en met een gangbare gebouwdiepte van 120 m betekent dat voor één strekkende meter méér voorterrein er ca. 350 m² meer bouwgrond nodig is. Uitgaande van een grondprijs van 200 €/m² en bestratingkosten van 60 €/m² heeft één meter méér voorterrein een impact van circa 90.000 € op de stichtingskosten van het gebouw. Voor de stichtingskosten geldt dus hoe kleiner het voorterrein kan blijven, hoe beter.

Vanuit het oogpunt van bruikbaarheid is een kleiner voorterrein echter niet altijd beter. Een vrachtwagen is ongeveer 16,5 m lang. Sinds het laatste decennia is er een toename in het gebruik van Langere en Zwaardere Vrachtautocombinaties (LZV’s) te zien. Deze LZV’s hebben een lengte van ca. 25 meter. Het spreekt voor zich dat deze combinaties een dieper voorterrein nodig hebben voor het manoeuvreren en opstellen voor het loading dock.

Praktijktesten

Er zijn verschillende factoren van invloed om gemakkelijk met een vrachtwagen voor de laadkade te kunnen manoeuvreren op het voorterrein:

  • hart op hart afstand van de docks
  • hellingshoek van de docks op het distributiecentrum
  • diepte van de laadkuil
  • de mogelijkheid om te manoeuvreren op openbare weg

De theoretische manoeuvreerruimte is volgens Schiltz te berekenen door 2x de lengte van een vrachtwagen te nemen en daar 2 meter bij op te tellen. Voor een vrachtwagen met een lengte van 16,5 m is er op deze manier dus een voorterrein van 35 meter diep nodig. Dit wordt aangetoond op de afbeelding waar de rijcurve van een vrachtwagen is uitgetekend. De loading docks staan in dit geval haaks op het gebouw en de hart op hart afstand ertussen is 4 meter.

De manoeuvreerruimte voor een LZV op het voorterrein is lastiger te berekenen, mede doordat er meerdere types van deze combinaties bestaan. Montea heeft om deze reden intensieve praktijktesten uitgevoerd bij één van de logistieke gebouwen. Deze testen hebben aangetoond dat het voor een LZV goed haalbaar is om voor het loading dock te manouvreren bij een diepte van ca. 40 meter.

Flexibiliteit

Vrachtwagens moeten comfortabel kunnen manoeuvreren op het voorterrein van logistieke distributiecentra. De ruimte die hiervoor moet worden voorzien, is afhankelijk van de financiële en technische overwegingen. Over het algemeen houden wij rekening met een minimale afmeting van ca. 35 meter wanneer het voorterrein alleen geschikt moet zijn voor reguliere vrachtwagens. Met het oog op de toekomst, het toenemende gebruik van LZV’s en daarmee de flexibiliteit van het logistiek distributiecentrum, adviseren wij steeds vaker richting een voorterrein van 40 m.


Wilt u informatie over een logistiek distributiecentrum op maat? Neem contact op met Jan van der Geest.

20170919 Diepte Voorterrein DC