Share

Uitdagingen in onze maatschappij, vertaald in vijf megatrends voor de toekomst

Onze maatschappij verandert razendsnel. Dat heeft een niet te onderschatten impact op hoe we leven (vandaag én morgen) en hoe de toekomst van onze planeet eruitziet. Aangezien Montea met beide voeten in de logistieke en ruimtelijke sectoren staat, hebben we een enorme impact en dus ook verantwoordelijkheid. We stelden ons dan ook de vraag: wat zijn de hete hangijzers in onze huidige maatschappij en in welke daarvan kunnen wij een belangrijke rol spelen? Waar ligt onze grootste impact en hoe kunnen we een positieve invloed uitoefenen?

De oefening leidde tot vijf thema’s. Vijf megatrends die onvermijdelijk deel uitmaken van de toekomst van Montea. Met deze thema’s in het achterhoofd, stelden we uiteindelijk onze materialiteitsmatrix op en werken we naar onze financiële en ESG-doelen toe.

4. Duurzaam ruimtegebruik

Ruimte is een schaars goed geworden. Met de stijgende vraag naar opslagplaatsen, is ze nu al overbevraagd. Hoe kunnen we de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk gebruiken en toch blijven voldoen aan de vraag?

Een kwestie die ons al langer dan vandaag bezighoudt en de drijfveer is voor drie kernacties.

  1. We clusteren ruimte op bedrijventerreinen. We investeren in sites op logistieke bedrijventerreinen, waar al multimodale aansluitingen zijn en de nieuwe logistieke noden beantwoord worden. Hierbij denken we ook aan kostenoptimalisatie voor onze klanten door bijvoorbeeld gemeenschappelijke sprinklerinfrastructuur en een doorgedreven beheer van energie, afval, water en groenzones.
  2. Met meerlaagse gebouwen benutten we de beschikbare ruimte slimmer. Door in de hoogte te werken, beperken we de impact op de grondoppervlakte.
  3. We zullen altijd voorrang geven aan het optimaliseren van bestaande locaties en gebouwen. Reconversie is dus al lange tijd één van onze vaste pijlers. Lukt renoveren niet (meer), dan herontwikkelen we een site: oude, inefficiënte gebouwen worden vervangen door duurzamere exemplaren. Wanneer we op zoek gaan naar nieuwe gronden, doen we dat liefst op terreinen die al een industriële functie hadden.