Share

De eerste paal is geboord voor een nieuw vastgoed in de portefeuille van Montea: het eerste bijenhotel is geplaatst op het bedrijfsterrein in Erembodegem!

Bedrijven kunnen de natuur helpen door niet alleen het vastgoed duurzaam in te richten maar ook het bedrijfsterrein met een ecologische blik te beheren. Binnen het kader van de BLUElabel missie, besteedt Montea veel aandacht aan de duurzaamheid van de logistieke gebouwen in de breedste zin van het woord. De natuurlijke aanleg van het bedrijfsterrein is hier een onderdeel van.

Solitaire of wilde bijen hebben het vandaag erg moeilijk in een landschap waarin steeds minder nectarplanten voorkomen. De bijen lijden bovendien erg onder pesticiden gebruik en ziektes. Bijen zijn nochtans belangrijke spelers in onze natuur. Ze zorgen voor de bestuiving van wilde planten en zorgen zo voor de nodige biodiversiteit in de natuur. Ook zorgen bijen voor de bestuiving van voedsel gewassen: zonder bestuiving geen voedsel en geen zaden.

Op het bedrijfsterrein in Erembodegem is met het oog op de biodiversiteit gekozen voor een gedeeltelijke natuurlijke beplanting. Enkele jaren geleden is een bloemenweide aangelegd en er wordt gebruik gemaakt van hooimijten. De medewerkers op deze site kunnen genieten van de afwisselende beplanting, terwijl de insecten ook goed gedijen in deze groene omgeving.

De natuurlijke aanleg wordt nu versterkt met een bijenhotel.

Space for birds and bees!

bijenhotel op bedrijventerrein Erembodegem 01
Bijenhotel bedrijventerrein Erembodegem 02