Share

Video of the inaugartion of the Chair Dennie Lockefeer

DL

Op 11 januari 2019 overleed op amper 42-jarige leeftijd Dennie Lockefeer, Managing Director Port & Intermodal Logistics, Van Moer Group. Binnen de havengemeenschap – en in het bijzonder in de wereld van de binnenscheepvaart – was Dennie erg gewaardeerd voor zijn inzichten en expertise.

Op initiatief van Jo Van Moer, Van Moer Group, prof. dr. Christa Sys en het Universiteitsfonds Antwerpen wordt ter nagedachtenis een leerstoel voor fundamenteel onderzoek inzake binnenvaart met zijn naam opgericht aan de universiteit van Antwerpen.

Leerstoel Dennie Lockefeer

Het uitgangspunt van de leerstoel is de mobiliteitsproblematiek in en rond Antwerpen. Fundamenteel onderzoek is immers nodig om mogelijke oplossingen via de binnenvaart voor lokale problemen en nationaal wetenschappelijk te bestuderen. De binnenvaartsector heeft hiertoe dringend nood aan ‘out-of-the-box’-denken. Hiertoe is meer nood aan samenwerking tussen alle actoren van de logistieke keten waartoe de binnenvaart behoort. Dit vormt een grote uitdaging, ook op wetenschappelijk vlak. En net hier kan fundamenteel onderzoek een oplossing bieden. De leerstoel zet in op drie pijlers: onderzoek, onderwijs en dienstverlening.

DL groep

Montea steunt financieel en met expertise

Als dankbare herinnering aan de fijne en inspirerende momenten die we met Dennie mochten beleven en uit maatschappelijke betrokkenheid bij het onderwerp, heeft Montea toegezegd deze leerstoel mee te dragen. Naast De Vlaamse Waterweg, PSA en ASV zal Montea dan ook als gouden sponsor deze leerstoel financieel ondersteunen en haar expertise in dit domein ter beschikking stellen.

“Als referentiespeler in logistieke vastgoedinvesteringen in België vinden wij het onze plicht om mee te na te denken rond alle thema’s die een impact hebben op onze maatschappij. Het ondersteunen van kwalitatief onderzoek naar een veel intenser gebruik van onze waterwegen past hier perfect in en zal o.i. leiden tot een daadwerkelijke shift. Wij stellen naast onze financiële middelen ook onze expertise ter beschikking van deze leerstoel.” Peter Demuynck, Chief Commercial Officer, Montea

Crowdfunding

Het jaarlijks minimumbudget van 70.000 euro (voor een periode van 3 jaar) is ondertussen gegarandeerd door de inbreng van de sponsors. De leerstoel zal starten op 1 oktober 2019 en minimaal drie jaar lopen. Naast de goudens sponsors engageerden reeds 20 bedrijven zich om de leerstoel Dennie Lockefeer mee te ondersteunen. Tot slot kan elkeen de leerstoel heel makkelijk ondersteunen via een vrijblijvende gift via overschrijving op het bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 van de Universiteit Antwerpen met vermelding: “Leerstoel Dennie Lockefeer fiscaal attest”. Zo kan de universiteit Antwerpen haar taken op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening vervullen en doorgroeien. Het Universiteitsfonds Antwerpen doet hiervoor een beroep op de loyaliteit van alumni, bedrijven en al wie de Universiteit Antwerpen een warm hart toedraagt.

Meer info over de leerstoel.