Share
Vil vierkant

De LSI® is een instrument dat logistieke bedrijven een reëel inzicht geeft in hoe duurzaam hun logistieke activiteiten zijn. Het VIL ontwikkelde deze index samen met een groep bedrijven, waaronder ook Montea.

Voor Montea reikt duurzaamheid veel verder dan louter ecologische overwegingen. Montea wil niet op krediet van de toekomst te leven. Dat geldt voor de manier waarop Montea haar vastgoedportefeuille beheert en haar bedrijfskeuzes neemt. Onze medewerking aan de ontwikkeling van deze index was dus voor Montea een vanzelfsprekende keuze.

Om te weten of een bedrijf echt goed bezig is omtrent duurzaamheid, wordt een duurzaamheidsscore toegekend. Met die score kan het bedrijf aan de slag. Het gaat bij de LSI® niet over om de groenste zijn. De info die uit de LSI® wordt gehaald, is gebaseerd op data en feiten, en kan door bedrijven gebruikt worden om gericht te duurzamer te handelen. Het kan een stimulans zijn om bedrijven te activeren op het vlak van duurzaamheid. Bedrijven die al actief werken aan verduurzaming, hebben via de LSI® een toetssteen, een benchmark, om zich op vlak van duurzaamheid te kunnen positioneren ten opzichte van de concurrentie. De LSI® zorgt ook voor een referentiekader dat kan gebruikt worden bij bijvoorbeeld communicatie over duurzaamheid.