Share

Wanneer u in België een magazijn wilt huren voor logistieke activiteiten en opslag, krijgt u in normale omstandigheden geen BTW aangerekend. Er bestaat echter een aantal wettelijke mogelijkheden om de huur van uw magazijn aan BTW te onderwerpen. Als u samen met de eigenaar van het logistiek vastgoed rekening houdt met deze voorwaarden, kunt u als huurder van een logistiek magazijn de BTW aangerekend krijgen.

Tien procent

Naast het gebruik van uw logistiek magazijn als opslagplaats, heeft u logischerwijs ook ruimte nodig voor andere doeleinden. Kantoren en sanitair behoren bijvoorbeeld tot de ruimtes ter ondersteuning van de opslagactiviteiten. Wanneer deze ruimte voor andere doeleinden minder is dan 10% van de oppervlakte van het volledige gebouw, dan kan de huur van het magazijn worden onderworpen aan BTW. De kantoren moeten wel bestemd zijn voor de magazijnier, degene die instaat voor het beheer van de opgeslagen goederen.

Uw logistiek magazijn dient een afzonderlijk gebouw te zijn en effectief en uitsluitend te worden gebruikt voor het stockeren van goederen. Wanneer de opslagruimte (gedeeltelijk) wordt gebruikt voor een productie activiteit, is de huur niet langer onderworpen aan btw .

Uw logistiek magazijn dient daarbij effectief te worden gebruikt voor het stockeren van goederen. Wanneer de opslagruimte (gedeeltelijk) wordt gebruikt voor een productie activiteit, is deze regel niet meer van toepassing.

Onroerende leasing

Een andere manier waarop u BTW kan worden aangerekend voor de huur van uw magazijn is door gebruik te maken van onroerende leasing. Er gelden enkele voorwaarden voor onroerende leasing:

  • Het betreft een nieuwbouw magazijn op maat en op aanwijzing van de klant
  • De minimum looptijd van het huurcontract is 15 jaar
  • De huurder heeft na 15 jaar een aankoopoptie (aan marktwaarde en de tussentijds betaalde huren komen niet in mindering van de aankoopoptie)
  • Het totale bedrag van periodieke huurprijzen moeten het mogelijk maken het geïnvesteerd kapitaal integraal weder samen te stellen (zonder rekening te houden met de aankoopoptie)
  • De notaris staat in voor de registratie van de “operationele off-balance lease”
  • Er is geen beperking in activiteit (opslag, productie, kantoor, etcetera)

Veilige haven

Ten slotte is de verhuur van magazijnen in havengebieden steeds onderworpen aan BTW. Ongeacht de activiteit in het magazijn, krijgt de huurder in deze specifieke gebieden de BTW aangerekend. Let er wel op dat de ligging van het gebied officieel is erkend als “Havengebied”. Ook luchthavengebieden vallen onder deze voorwaarde. Hou er rekening mee dat de bevoegde overheid beperkingen oplegt over de activiteiten die in het havengebied mogen worden uitgeoefend.

Voordelige formule

In België geldt het algemene principe dat de verhuur van onroerende goederen vrijgesteld is van btw en er daardoor geen recht op aftrek van btw is voor de eigenaar van het onroerend goed. In onderling overleg met uw logistiek vastgoed partner is er vast en zeker een flexibele en voordelige formule uit te werken voor de huur van uw magazijn.

Tot slot dient eveneens meegedeeld te worden dat er nog geen definitief standpunt is over de professionele verhuur met BTW, zoals is aangekondigd in het zomerakkoord van 2017.