Share

Uitdagingen in onze maatschappij, vertaald in vijf megatrends voor de toekomst

Onze maatschappij verandert razendsnel. Dat heeft een niet te onderschatten impact op hoe we leven (vandaag én morgen) en hoe de toekomst van onze planeet eruitziet. Aangezien Montea met beide voeten in de logistieke en ruimtelijke sectoren staat, hebben we een enorme impact en dus ook verantwoordelijkheid. We stelden ons dan ook de vraag: wat zijn de hete hangijzers in onze huidige maatschappij en in welke daarvan kunnen wij een belangrijke rol spelen? Waar ligt onze grootste impact en hoe kunnen we een positieve invloed uitoefenen?

De oefening leidde tot vijf thema’s. Vijf megatrends die onvermijdelijk deel uitmaken van de toekomst van Montea. Met deze thema’s in het achterhoofd, stelden we uiteindelijk onze materialiteitsmatrix op en werken we naar onze financiële en ESG-doelen toe.

1. De energietransitie

Willen vastgoedontwikkelaars en -investeerders voortbestaan, dan kunnen we niet om de energietransitie heen. De klimaatverandering en de schaarste aan fossiele brandstoffen dwingen bedrijven om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan een duurzame toekomst, bijvoorbeeld door duurzame gebouwen te ontwerpen en bouwen, die minder energie verbruiken en minder CO2 -uitstoot genereren.

Met duurzame technologieën en energie-efficiënte ontwerpen kunnen ontwikkelaars én investeerders de energiekosten van een gebouw verminderen. Dit kan leiden tot een hogere verkoop- of verhuurprijs, wat het een nog aantrekkelijkere investering maakt.

In een markt waarin duurzaamheid en energie-efficiëntie steeds belangrijker worden, kunnen we ons onderscheiden van de concurrentie door ons daarop te richten – met een hogere vraag naar het vastgoed en een betere reputatie op de markt als mogelijk gevolg.

De energietransitie zorgt er ook voor dat we ons moeten voorbereiden op schaarste aan voorzieningen - zoals de huidige congestieproblematiek in Nederland - maar ook op een stijgende vraag naar elektriciteit door meer elektrische warmtepompen te gebruiken en laadpunten voor auto’s, bestelwagen en trucks te voorzien. Ook de integratie en het management van alle hernieuwbare energiestromen (solar en waterstof, en batterijopslag) en van nieuwere trends zoals energiedelen zorgen voor de nodige uitdagingen.

Tenslotte stelt de overheid steeds strengere eisen aan de energieprestaties van gebouwen. Het is belangrijk dat we ons aan deze regelgeving houden om boetes en andere juridische consequenties te voorkomen.