Share

Uitdagingen in onze maatschappij, vertaald in vijf megatrends voor de toekomst

Onze maatschappij verandert razendsnel. Dat heeft een niet te onderschatten impact op hoe we leven (vandaag én morgen) en hoe de toekomst van onze planeet eruitziet. Aangezien Montea met beide voeten in de logistieke en ruimtelijke sectoren staat, hebben we een enorme impact en dus ook verantwoordelijkheid. We stelden ons dan ook de vraag: wat zijn de hete hangijzers in onze huidige maatschappij en in welke daarvan kunnen wij een belangrijke rol spelen? Waar ligt onze grootste impact en hoe kunnen we een positieve invloed uitoefenen?

De oefening leidde tot vijf thema’s. Vijf megatrends die onvermijdelijk deel uitmaken van de toekomst van Montea. Met deze thema’s in het achterhoofd, stelden we uiteindelijk onze materialiteitsmatrix op en werken we naar onze financiële en ESG-doelen toe.

5. Human Capital

In tijden waarin technologie en globalisering onze manier van werken en zaken doen veranderen, is de rol van mensen niet te onderschatten. In het afgelopen jaar hebben we opnieuw ons geloof in en het belang van mensen bevestigd gezien. Onze medewerkers blijven de drijvende kracht achter ons succes.

Voor ons is dit absoluut geen tijdelijke trend, maar een blijvend kenmerk. We respecteren en ondersteunen onze medewerkers. Dankzij een duurzame cultuur en voldoende investeren in persoonlijke ontwikkeling zien we hogere productiviteit, betere bedrijfsresultaten en een duidelijk concurrentievoordeel. Zo laten we Montea duurzaam groeien en bloeien en creëren we op lange termijn waarde voor onze aandeelhouders.

Laat het duidelijk zijn dat onze medewerkers niet alleen willen werken voor een bedrijf dat winst nastreeft, maar ook voor een bedrijf dat een positieve impact heeft op de wereld. We vinden het daarom essentieel om ook te investeren in duurzaamheid en ontwikkeling en zo getalenteerde medewerkers aan te trekken en te behouden.