Share

Uitdagingen in onze maatschappij, vertaald in vijf megatrends voor de toekomst

Onze maatschappij verandert razendsnel. Dat heeft een niet te onderschatten impact op hoe we leven (vandaag én morgen) en hoe de toekomst van onze planeet eruitziet. Aangezien Montea met beide voeten in de logistieke en ruimtelijke sectoren staat, hebben we een enorme impact en dus ook verantwoordelijkheid. We stelden ons dan ook de vraag: wat zijn de hete hangijzers in onze huidige maatschappij en in welke daarvan kunnen wij een belangrijke rol spelen? Waar ligt onze grootste impact en hoe kunnen we een positieve invloed uitoefenen?

De oefening leidde tot vijf thema’s. Vijf megatrends die onvermijdelijk deel uitmaken van de toekomst van Montea. Met deze thema’s in het achterhoofd, stelden we uiteindelijk onze materialiteitsmatrix op en werken we naar onze financiële en ESG-doelen toe.

3. Leefbare stad

Dagelijks doorkruisen miljoenen pakketjes onze steden. Maar de stad is in de eerste plaats een plek om te leven – hoe minder verkeer en transport, hoe leefbaarder. Daarom streven wij naar duurzame, slimme en schone stadsdistributie.

Duurzame stadsdistributie gaat van elektrische cargobikes tot het efficiënter beladen van transport. De volgende zaken zijn hier onmiskenbaar aan verbonden en maken deel uit van onze toekomstvisie:

  1. We zetten mee in op elektrische of hybride vervoersmiddelen of andere alternatieven, door de nodige infrastructuur te voorzien.
  2. We bouwen mee aan hubs aan de rand van de stad, zodat kleinere en duurzame voertuigen de goederen naar de stad kunnen brengen.
  3. De distributiecapaciteit wordt onderling – ook tussen concurrenten – verdeeld, daarin moedigen we onze klanten aan en denken we mee na over vernieuwende oplossingen.