Share

Montea heeft 2018 goed ingezet met de installatie van de eerste Nederlandse Montea zonnepanelen. Op het logistiek magazijn van Bas Logistics in Etten-Leur (NL) worden 1.200 m² zonnepanelen geplaatst die eind januari reeds operationeel zullen zijn.

Een duurzame vastgoed portefeuille is een speerpunt voor Montea, zoals dit ook staat beschreven in de BLUElabel missie. Montea Nederland heeft eind 2017 een traject opgestart om de verduurzaming van de Nederlandse vastgoed portefeuille nog intensiever aan te pakken. Een groot aantal logistieke magazijnen in België zijn al voorzien van zonnepanelen: circa 174.500 m² aan magazijnen, goed voor circa 4.450.000 kWh per jaar. Ook in Nederland zullen in de loop van dit jaar op diverse distributiecentra zonnepanelen worden geïnstalleerd.

Opbrengst

Op het logistieke magazijn van Bas Logistics in Etten-Leur worden momenteel de eerste Nederlandse Montea zonnepalen geïnstalleerd. Het gaat om 1.200 m² zonnepanelen die een opbrengst van 110.000 kWh per jaar zullen hebben. Deze energie zal volledig worden verbruikt door de huurder. Voor de installatie van deze zonnepanelen is een SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) subsidie verkregen. Het distributiecentrum van Bas Logistics werd in oktober 2017 verworven via een sale & lease back transactie. Tegelijkertijd is er ook een uitbreiding aan het bestaande magazijn aangebouwd.

Na realisatie van de zonnepanelen voor Bas Logistics in Etten-Leur, zal Montea ook zonnepanelen voorzien voor de andere Nederlandse magazijnen in de portefeuille. Hiervoor is ook al een SDE+ subsidie toegewezen. In overleg met de huurders van de betrokken magazijnen wordt gekeken naar het energieverbruik van elke huurder en een zo optimaal mogelijk gebruik van zonne-energie. Op basis daarvan wordt vervolgens voor elke huurder het benodigd aantal watt bepaald.

Zonne-energie

Door de behoefte aan verduurzaming, het Klimaatakkoord van Parijs en de beloftes binnen de Europese Unie stimuleert de Nederlandse overheid zonne-energie op grote schaal. In 2018 zal in totaal in Nederland meer dan 1 gigawattpiek aan zonnepanelen worden geïnstalleerd: een recordjaar. In 2023 verwacht Nederland over 20 gigawattpiek aan zonnepanelen te beschikken. Ook de Vlaamse zonnepanelenmarkt krijgt nieuw elan. In 2017 is er circa 150 megawattpiek pv-vermogen aangelegd in Vlaanderen en in 2018 zal dit met enkele tientallen procenten groeien.

Met de SDE+ subsidie wil het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat duurzame energievoorziening stimuleren. De regeling geldt voor bedrijven en (non-profit) instellingen en is verdeeld in zes categorieën: biomassa, geothermie, water, wind, zon en windenergie op zee.

Deze subsidie zorgt niet alleen voor meer duurzaamheid. Het maakt daarbij Nederland ook minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en het stimuleert de economie.

Doelstellingen

Onze duurzaamheidsdoelstellingen blijven niet beperkt tot het in gebruik nemen van zonnepanelen. BLUElabel heeft een brede toepassing waarbij ook aandacht is voor bijvoorbeeld onder andere het opvolgen en verbeteren van de energieconsumptie. Montea blijft werken aan een continu verbeteringsproces waarbij duurzame, economische én sociale overwegingen de boventoon blijven voeren.

Contact Nederland
Team MDG
Martine de Groene
Asset & Property Manager Netherlands