Share

Data is niet te onderschatten

De binnenscheepvaart is een begrip waarover in de samenleving vaak nog te weinig geweten is. Hier wil de Leerstoel Dennie Lockefeer verandering in brengen door het thema onder de aandacht te brengen bij studenten, bij het bedrijfsleven en bij uitbreiding ook het brede publiek. Volgens Peter Demuynck van Montea is er momenteel te weinig data en kennis voorhanden over de binnenscheepvaart waardoor er moeilijk vergeleken kan worden op internationaal niveau. "We zijn er ons van bewust dat de binnenscheepvaart niet altijd realistisch is door bepaalde klimaatproblemen, zoals droogte in bepaalde waterwegen, maar in andere gevallen juist wel ideaal kan zijn. Het belang van wetenschappelijke data en onderzoek is dus niet te onderschatten om alles zijdes van de medaille onder de loep te nemen. We hebben alle tools ter beschikking maar missen enkel nog de juiste data om deze toe te passen. Hiervoor vormt de leerstoel een springplank aan de hand van goede rapporten en vergelijkingen", aldus Peter Demuynck, Montea

D9bf0338 d34b 4c76 a44b 96425df17aa1