Share

Het partnership tussen Carglass® en Montea is gefundeerd op een vergelijkbare “culturele set”, meent Tim Berx, Supply Chain Director bij Belron® / Carglass®. “Oplossend denken, korte communicatielijnen en snelle beslissingen zijn daar goede voorbeelden van. We zijn ook allebei steeds op zoek naar een win-win situatie voor beide organisaties. Dat gezamenlijke uitgangspunt zorgt ervoor dat we op een goede en open manier kunnen samenwerken aan dit project.”

Concessie

De eerste paal van het nieuwe Carglass® Europese distributiecentrum is in mei 2017 geslagen. Het gebouw wordt opgeleverd in mei 2018. Het voortraject van de aanbesteding is zorgvuldig opgebouwd en het Carglass® team heeft diverse voorstellen in overweging genomen. “Er waren een aantal punten die voor ons erg belangrijk waren. Montea heeft die punten herkend en daar duidelijk op ingespeeld. We merkten dat ze “eager” waren in hun aanpak,” geeft Berx aan.

De locatie was één van die belangrijke aspecten. Het Carglass® team had verschillende locaties op het oog. Berx geeft aan dat Montea ver heeft kunnen meedenken en is zo in staat geweest om de ideale locatie voor Carglass® te kunnen vastleggen. “Na overweging van de voorstellen is uiteindelijk de keuze gemaakt voor een concessie met De Vlaamse Waterweg. Er wordt gebruik gemaakt van een terrein in Genk, maar de grond komt niet in eigendom. Er is hier dus geen sprake van een traditionele samenwerking, maar met deze opzet heeft Montea ons wel de gepaste oplossing geboden”, licht Berx toe.

Oplossend denken

Een andere overeenkomst tussen Carglass® en Montea is het gezamenlijke streven naar kwaliteit. Montea kiest bewust niet voor gebouwen die na 15 jaar worden afgeschreven. Ze kiest wel voor kwalitatieve en duurzame materialen zodat gebouwen gedurende hun hele levenscyclus in portefeuille kunnen worden behouden. Het Carglass® team had behoefte aan een hoogwaardige kwaliteit van het gebouw en afwerking, zodat medewerkers prettig kunnen werken. Montea’s keuze voor kwaliteit sluit daar dus goed bij aan. “Je merkt het aan verschillende dingen: de muren en het plafond in het magazijn worden wit geschilderd, de buitenruimte wordt aantrekkelijk ingericht voor de medewerkers, er worden light catchers geïnstalleerd”, licht Berx toe. “Montea heeft deze light catcher technologie voorgesteld waarbij er meer natuurlijk licht in het magazijn kan doordringen. Al deze elementen maken het verschil.”

Ondertussen is de economische realiteit nooit uit het oog verloren, meent Berx. “Het team van Montea heeft goed meegedacht tijdens het project, zowel op technisch als op commercieel vlak. We wilden bijvoorbeeld de zonnepanelen maar op een later moment installeren. Toen Montea zonnepanelen van een ander project kon recupereren, hebben we beslist om dit dan toch al direct mee te nemen. Deze oplossing werkt goed uit voor beide partijen.”

Modellen

In eerste instantie beoogde Carglass® een nieuw Europees distributiecentrum van 33.000 m², met ruimte voor een mogelijke uitbreiding na een aantal jaar. Uiteindelijk is gezamenlijk beslist om direct een ruimer gebouw te voorzien, waarbij rekening is gehouden met de complexiteit van het marktsegment en de logistieke toekomst. Daarnaast is er nog altijd ruimte om ter plaatse verder te groeien, zonder dat er direct weer een verhuizing nodig zou zijn. “We hebben samen met Montea diverse berekeningen gemaakt. Er zijn diverse financiële modellen uitgewerkt en business cases opgebouwd. De gezamenlijke uitgangspunten waren het anticiperen op de lange termijn en het samenwerken met partners die daarin geloven”, stelt Berx.

Voor de opvolging van het bouwproject heeft Carglass® het project team tijdelijk uitgebreid. “We hebben ons project team versterkt met enkele experts. De projectleiding van Montea heeft een goede drive en aantoonbare ervaring, ze weten hoe ze met de situatie moeten omgaan. Met onze additionele experts erbij spreken we allemaal dezelfde taal”, meent Berx.

Win-win

De win-win situatie voor alle partijen staat centraal in dit partnership, waarbij er steeds rekening is gehouden met de economische realiteit”, besluit Berx. Dat is vandaag het resultaat van het partnership tussen Carglass® en Montea: een kwalitatief hoogwaardig distributiecentrum, voorzien van de meest recente duurzame elementen en met uitzonderlijke aandacht voor het welzijn van de medewerkers. Dat is de winst van partnership.

20180817 partnership carglass montea
Contact België
Team PDM
Peter Demuynck*
Chief Strategy and Innovation (*Services provided on behalf of company)