Share

Wat is BREEAM

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. De methode werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door een Engelse onderzoeksinstantie die vergelijkbaar is met het Nederlandse TNO of het Belgische WTCB. De Engelse BREEAM richtlijnen zijn door de Dutch Green Building Council (DGBC), met hulp van marktpartijen, geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt. In België valt men terug op de algemene BREEAM Europe richtlijnen.

Waarde

BREEAM is opgericht als een kostenefficiënt middel om duurzame waarde te creëren voor de (logistieke) vastgoed ontwikkeling. Het helpt beleggers, ontwikkelaars, architecten, bouwteams én gebruikers om natuurlijke hulpbronnen efficiënter te gebruiken. De normen die BREEAM voorop stelt hoeven niet kostenverhogend te zijn: de kosten moeten worden gezien in de context van de totale waarde. BREEAM meet in welke mate een project beter doet dan het wettelijke minimum.

Een duurzame ontwikkeling is namelijk kostenbesparend, het zorgt voor lagere operationele kosten en voor een gezonder werkklimaat. Een meer-investering in duurzaamheid wordt bovendien terugverdiend door een reductie van onder andere energiekosten, waterbesparingen, onderhoud en productiviteit.

Hoe BREEAM werkt

In het beoordelingsproces van BREEAM worden de aanschaf, het ontwerp, de constructie en de werking van een ontwikkeling afgezet tegen de doelen die zijn gebaseerd op prestatiebenchmarks. BREEAM meet duurzame waarde in een reeks van categorieën:

 1. Management
 2. Gezondheid
 3. Energie
 4. Transport
 5. Water
 6. Materialen
 7. Afval
 8. Landgebruik/ecologie
 9. Vervuiling

Elk van deze BREEAM categorieën richt zich op de meest invloedrijke factoren met als doel:

 • vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen,
 • duurzaamheid en veerkracht van het ontwerp,
 • aanpassing aan de klimaatverandering,
 • ecologische waarde,
 • bescherming van de biodiversiteit.

Tijdens het beoordelingsproces wordt elke categorie onderverdeeld in verschillende onderdelen die het gebruik van nieuwe normen, doelen en doelstellingen bevorderen. Binnen elke categorie kunnen credits worden gescoord voor het bereiken van het doel. De credits worden verdisconteerd naar procenten. Het uiteindelijke totaal van het aantal procenten bepaalt de BREEAM rating.

Sterren

Het bouwteam wordt in Nederland bijgestaan door een BREEAM Expert – in België door een Accredited Professional (AP). De BREEAM Expert of AP helpt het bouwteam op een juiste manier bewijsmateriaal te maken en/of verzamelen om de credits te kunnen verantwoorden. Buiten de Expert/AP werken ook een commissioningsmanager en diverse adviseurs (zoals een veiligheidsadviseur en ecoloog) mee aan het traject. Na controle en goedkeuring door de BREEAM Expert of AP wordt de bewijslast aangeboden aan de assessor.

De assessments worden uitgevoerd door een onafhankelijke assessor en de DGBC (in Nederland). Zij beoordelen de maatregelen en ontwikkelingen en zij bepalen de uiteindelijke certificering op basis van het aantal gescoorde credits. Er wordt een schaal gehanteerd van Pass, Good, Very Good, Excellent en Outstanding ofwel 1 tot 5 sterren. De DGBC of de BRE verstrekt het BREEAM certificaat.

Een certificering voor BREEAM kent vijf verschillende keurmerken.

Outstanding

BREEAM is niet het enige duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen dat wordt gebruikt. Het Energielabel, de EPC-norm, GreenCalc, GPR-Gebouw, Eco-Quantum, Valideo (BE) en LEED worden eveneens toegepast. Het Energielabel en de EPC zijn wettelijk verplicht in Nederland en inmiddels volledig geïntegreerd in BREEAM-NL.

Als het nieuwbouw- of gerenoveerde pand een Excellent of Outstanding certificering heeft en (qua planning en scores) aan verschillende voorwaarden voldoet, bestaat in Nederland de mogelijkheid een Milieu- Investeringsaftrek (MIA subsidie) aan te vragen – in België is dit de Ecologiepremie.

BREEAM bij Montea

Ook bij Montea is duurzaamheid een vanzelfsprekendheid. Bij de aankoop van panden, de ontwikkeling van een nieuwbouwpand en in het beheer worden de duurzaamheidsaspecten altijd bekeken en indien mogelijk toegepast. Voor diverse ontwikkelingen in Nederland wordt voldaan aan de BREEAM standaard en zou een certificering kunnen worden aangevraagd.

Meer weten over BREEAM in uw logistiek vastgoed? Neem contact op met BREEAM Expert Nieuwbouw Martine de Groene.

Contact Nederland
Team MDG
Martine de Groene
Asset & Property Manager Netherlands