Share

Versterking financieringspositie.

Montea verzekert met deze transactie haar financieringsbehoefte tot medio 2022, een comfortabele positie in deze onzekere tijden. De obligaties vertegenwoordigen een nominaal bedrag van € 235 miljoen, verdeeld over een tranche van € 50 miljoen met startdatum 27 april 2021 en vervaldag 27 april 2031 (looptijd 10 jaar), een tranche van € 30 miljoen met startdadum 23 juni 2021 en vervaldag 23 juni 2031 (looptijd 10 jaar), een tranche van € 85 miljoen met startdatum 4 januari 2022 en vervaldag 4 januari 2034 (looptijd 12 jaar) en een tranche van € 70 miljoen met startdatum 23 juni 2021 en vervaldag 23 juni 2036 (looptijd 15 jaar). De coupons van 1,28% (voor de obligaties op 10 jaar), de coupons van 1,42% (voor de obligaties op 12 jaar) en de coupons van 1,44% (voor de obligaties op 15 jaar) zijn green bonds, uitgedrukt in euro.

De obligaties werden geplaatst via een US private plaatsing bij zes internationaal gerenommeerde investeerders. Dankzij deze transactie heeft Montea haar financieringsstrategie aanzienlijk geoptimaliseerd.

Deze US Private Plaatsing werd opgestart in volle COVID-19-crisis. De uitgifte werd buitengewoon goed onthaald; het richtbedrag werd meermaals overschreden. Dit weerspiegelt het vertrouwen van de markt in Montea’s solide kredietprofiel.

Met deze diversificatie en unieke looptijden versterkt Montea haar financieringsstructuur. De gemiddelde looptijd van de schulden van Montea wordt aanzienlijk verlengd tegen een gemiddelde coupon ruim onder de huidige kost van de schulden. Wij zijn dankbaar voor deze succesvolle transactie ondanks de huidige COVID-19 crisis, waardoor Montea zich in een zeer sterke investeringspositie bevindt”. Els Vervaecke, Chief Financial Officer Montea

Duurzaamheid: een missie.

Montea is zich bewust van de maatschappelijke impact van haar activiteiten en zoekt voortdurend naar een evenwichtige balans tussen alle relevante stakeholders. De opbrengsten van deze obligaties zullen uitsluitend worden aangewend ter (her)financiering van daarvoor in aanmerking komende duurzame activa zoals gecertificiërde gebouwen, hernieuwbare energie, energie-efficiënte programma’s,… conform de duurzaamheidscriteria opgenomen in het Green Finance Framework.

Montea’s Green Finance Framework en de positieve Second Party Opinion kunnen worden geraadpleegd op de investor relations pagina van de coporate website https://montea.com/nl/investor-relations/

Onze hoofddoelstelling is om onze expertise in logistiek vastgoed te blijven gebruiken om te investeren in duurzaam langetermijn-vastgoedprojecten die meerwaarde voor onze klanten, aandeelhouders, de maatschappij en andere stakeholders creërenJo De Wolf, Chief Executive Officer Montea

ING Financial Markets LLC en BNP Paribas Securities Corp. traden op als arrangers en adviseurs voor het structureren van deze green bond.