Share

Montea stelt groeiambitie bij richting € 1,6 mia tegen eind 2021.

Highlights Q1 2021:

 • Lancering ESG verslag: onze duurzaamheidsstrategie op middellange termijn met de ambitie om in 2021 onze eigen werking CO2-neutraal te maken.
 • Uitwerking en implementatie van een Green Finance Framework
 • Uitgifte van € 235 miljoen Green Bonds via US Private Plaatsing
 • EPRA resultaat: € 0,96 per aandeel, een stijging van 22% t.o.v. 2020, rekening houdend met een éénmalige vergoeding ontvangen in 2021 waarbij Montea afziet van een voorkooprecht op een eventuele verkoop van een perceel met opstallen in Tilburg. Indien geen rekening gehouden wordt met deze éénmalige vergoeding, groeit het EPRA resultaat per aandeel met 6,4% t.o.v. dezelfde periode 2020.
 • Sterke fundamentals:
  • Gecontroleerde schuldratio van 36,3%
  • Hoge bezettingsgraad van 99,4%
  • Langdurige resterende looptijd van de huurcontracten tot eerste vervaldag van 7,5 jaar – exclusief zonnepanelen
  • Kwalitatieve en gediversifieerde klantenportefeuille
 • Montea stelt haar groeidoelstelling -mede dankzij de recente opwaarderingen van de bestaande portefeuille - bij en verhoogt haar ambitie om de vastgoedportefeuille te laten groeien met € 450 miljoen t.o.v. 2019, wat zal resulteren in een vastgoedportefeuille van € 1.600 miljoen (voorheen € 1.450 miljoen) tegen eind 2021.
 • Montea verwacht voor 2021 een groei van het EPRA resultaat per aandeel naar € 3,68 (een groei van 5% t.o.v. 2020) en een stijging van het dividend per aandeel naar € 2,96 (eveneens een stijging van 5% t.o.v. 2020). Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op de huidige kennis en een inschatting van de COVID-19-crisis waarbij geen rekening gehouden werd met de mogelijk negatieve gevolgen van een eventuele nieuwe golf of lockdown.