Share

Highlights Q3 2020:

 • EPRA resultaat van € 42,2 miljoen over 9 maanden 2020 (+ 13% t.o.v. 9 maanden 2019)
 • EPRA resultaat per aandeel van € 2,66 (+ 9% t.o.v. 9 maanden 2019)
 • Reële waarde van de vastgoedportefeuille stijgt met € 126 miljoen (of 11%) t.o.v. eind 2019 naar € 1.285 miljoen
 • Met een schuldratio van 40,0% getuigt de geconsolideerde balans van Montea van een sterke solvabiliteit. Daarnaast zijn de portefeuille KPI’s zoals een bezettingsgraad van 99,3% en een resterende looptijd van de huurcontracten tot eerste vervaldag van 7,7 jaar alsook een kwalitatieve en gediversifieerde klantenportefeuille, een waardevolle troef om de huidige crisis aan te pakken
 • Op 3 november 2020 heeft Montea 99% van alle verschuldigde huurgelden ontvangen

Vooruitzichten 2020 en update COVID-19:

 • Montea herbevestigt de ambitie om de vastgoedportefeuille te laten groeien met ca. € 300 miljoen in 2020 en 2021, wat zal resulteren in een vastgoedportefeuille van € 1.450 miljoen tegen eind 2021. 75% van deze groei (€ 225 miljoen) werd reeds geïdentificeerd
 • De uitbraak van het coronavirus begin 2020 en (de resultaten van) de genomen maatregelen om het virus in te dijken zullen slechts een zeer beperkte impact hebben op de financiële prestaties van Montea in 2020. Op basis van de huidige kennis en rekening houdend met de gevolgen van de crisis verwacht Montea voor 2020:
  • een groei van het EPRA resultaat per aandeel naar minimaal € 3,44 (+ 5% t.o.v. 2019)
  • een stijging van het dividend per aandeel in lijn met de groei van EPRA resultaat per aandeel, hetzij met minstens 5% t.o.v. 2019 van € 2,54 naar € 2,66 op basis van een pay-out ratio van 80%.