Share

Versterking van het eigen vermogen met € 16.326.616,68 (kapitaal + uitgiftepremie) dat zal aangewend worden voor de financiering van de verdere groei van de vastgoedportefeuille.

Ter ondersteuning van haar verdere groei, heeft Montea haar aandeelhouders opnieuw een keuzedividend aangeboden. In totaal werd 52% van de coupons nr. 23 (die het dividend van het boekjaar 2020 vertegenwoordigen) ingeleverd tegen nieuwe aandelen.

Hierdoor zal morgenavond na beurs bij notariële akte 191.762 nieuwe aandelen worden uitgegeven voor een totaal uitgiftebedrag van € 16.326.616,68 (€ 3.908.109,56 in kapitaal en € 12.418.507,12 in uitgiftepremie) en dit in het kader van het toegestane kapitaal. De nieuw gecreëerde aandelen zullen naar verwachting vanaf 14 juni 2021 tot de verhandeling op Euronext Brussels en Euronext Paris toegelaten worden. Het kapitaal van Montea zal derhalve vanaf 10 juni 2021 (na beurs) vertegenwoordigd worden door 16.215.456 aandelen.

De dividendrechten die niet werden ingebracht, worden in contanten uitbetaald alsook een resterende cashcomponent van de ingebrachte coupons (met name € 0,001 per ingebrachte coupon nr. 23). Het netto totaal uit te keren bedrag bedraagt in totaal € 15.388.688,17 ofwel € 1,981 per niet-ingebrachte coupon plus € 0,001 per ingebrachte coupon.

Op maandag 14 juni 2021 zal de effectieve afwikkeling van het dividend plaatsvinden waarbij, in functie van de keuze van de aandeelhouders, (i) de nieuwe aandelen uitgegeven in ruil voor de inbreng van dividendrechten, zullen worden geleverd, (ii) de uitbetaling van het dividend in cash zal plaatsvinden, of (iii) een combinatie van beide voorgaande betalingsmodaliteiten.