Share

Het informatiememorandum met betrekking tot het keuzedividend werd zonet gepubliceerd op de website van Montea. Aandeelhouders kunnen tijdens de keuzeperiode (vanaf 29 mei 2019 tot en met 12 juni 2019) beslissen hun dividendrechten (geheel of gedeeltelijk) in te brengen in het kapitaal van Montea in ruil voor nieuwe aandelen.

Op 20 mei 2019 heeft de statutaire zaakvoerder van Montea Comm.VA (Montea), in het kader van het toegestaan kapitaal, onder opschortende voorwaarde van de beslissing tot uitkering van het bruto dividend op de algemene vergadering van Montea op 21 mei 2019, besloten om de aandeelhouders van Montea, bij wijze van keuzedividend, de mogelijkheid te bieden om hun schuldvordering, die ontstaat uit de dividenduitkering, in te brengen in het kapitaal van Montea. Op 21 mei 2019 keurde de algemene vergadering van Montea de uitkering tot het bruto dividend goed.

Alle aandeelhouders beschikken dus over de mogelijkheid om hun schuldvordering, die ontstaat uit de dividenduitkering, in te brengen in het kapitaal van Montea. Dit zal gebeuren door de uitgifte van nieuwe aandelen (naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen of de mogelijkheid voor een combinatie van beide voorgaande opties). De nieuwe aandelen zullen delen in het resultaat vanaf 1 januari 2019 (met coupon nr. 22 aangehecht). Het bruto dividend van € 2,26 per aandeel vertegenwoordigd door coupon nr.21 (onthecht op 21 februari 2019) waartoe 12.814.692[1] aandelen gerechtigd zijn.

Op één nieuw aandeel kan worden ingeschreven door inbreng van 46 coupons nr. 21 (elk ten bedrage van het netto dividend van € 1,582 per coupon) die aandelen van dezelfde vorm vertegenwoordigen. Dit komt globaal neer op een uitgifteprijs van € 72,772 per nieuw aandeel (zijnde 46 coupons nr. 21 x € 1,582).

De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bedraagt € 72,772 per aandeel, een korting van 4,11% t.o.v. de 30-daags gemiddelde beurskoers van Montea voorafgaand aan 20 mei 2019. Gebaseerd op de slotkoers van 17 mei 2019 van € 77,90 bedraagt de korting 6,58%. 46 coupons nr. 21 (onthecht op 21 februari 2019) geven recht op 1 nieuw aandeel.

Meer informatie over de modaliteiten van het keuzedividend is beschikbaar in het informatiememorandum, dat te vinden is op www.montea.com. De aandeelhouders worden verzocht om kennis te nemen van dit informatiememorandum. Elke beslissing om nieuwe aandelen te verwerven in het kader van het keuzedividend moet gebaseerd zijn op alle in het informatiememorandum gegeven informatie.