Share

Montea kondigt aan dat zij vandaag de gedeeltelijke (indirecte) inbreng in natura heeft verwezenlijkt van het terrein gelegen te Tiel in Nederland. De Statutaire Zaakvoerder keurde de kapitaalverhoging van € 16.247.262,08 in het kader van het toegestaan kapitaal en de uitgifte van 797.216 nieuwe aandelen Montea goed.

Montea rondt de transactie met betrekking tot het terrein te Tiel (NL) af met een kapitaalverhoging van € 16.247.262,08

Montea heeft via haar Nederlandse dochtervennootschap Montea Nederland N.V. van De Kellen B.V. een terrein gekocht van 47,9 ha op bedrijventerrein De Kellen in Tiel, Nederland. De verwerving gebeurde via een (indirecte) inbreng in natura van een deel van de schuldvordering tot betaling van de koopprijs tegen uitgifte van nieuwe aandelen Montea. De nieuwe aandelen werden uitgegeven ten gevolge van een kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, door een beslissing van de Statutaire Zaakvoerder van Montea. De Kellen B.V. bracht een deel van haar schuldvordering op Montea Nederland N.V. tot betaling van de koopprijs voor de verwerving van voormeld vastgoed in. De transactie heeft geleid tot een versterking van het eigen vermogen van € 41.239.983,68, waarvan een bedrag van € 16.247.262,08 werd toegewezen aan de post kapitaal en een bedrag van € 24.992.721,60 aan de post uitgiftepremies.

Uitgifteprijs, notering en winstdeelname van de nieuwe aandelen

De inbrenger werd vergoed met 797.216 nieuwe aandelen Montea voor een totaalbedrag van € 41.239.983,68. De in het kader van deze transactie gehanteerde uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bedraagt € 51,73 per aandeel. De 797.216 nieuwe aandelen Montea die werden uitgegeven, zijn gewone aandelen en hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen en delen bijgevolg in het resultaat van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2018. De toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen op Euronext Brussels en Parijs zal zo vlug mogelijk worden aangevraagd.

De (indirecte) inbreng in natura zorgt voor een versterking van het eigen vermogen van Montea. De inbreng in natura heeft aldus een gunstige invloed op zowel de enkelvoudige als de geconsolideerde schuldgraad van Montea, met een verlaging van ca. 1,6 % ten opzichte van de geconsolideerde schuldgraad per 30 juni 2018. Dat biedt Montea de mogelijkheid om in de toekomst haar groei-intenties verder te realiseren. De versterking van het eigen vermogen van Montea zal bovendien een rol spelen in de beoordeling van haar financiële gezondheid door derden (niet alleen kredietinstellingen, maar ook leveranciers en klanten), en zal de mogelijkheid bieden om in de toekomst bijkomende met schulden gefinancierde transacties te verrichten. De kapitaalstructuur van Montea wordt op deze manier proactief beheerd en laat toe een buffer aan kredietfaciliteiten te behouden. Op deze wijze gebeurt de groei van de portefeuille middels een gezonde combinatie van verschillende financieringsbronnen en blijft de schuldgraad onder controle.

Verkoop nieuwe aandelen aan referentieaandeelhouders

Onmiddellijk volgend op de verwezenlijking van de inbreng in natura en de uitgifte van de nieuwe aandelen Montea, werden de koopovereenkomsten tussen enerzijds De Kellen B.V. en anderzijds respectievelijk Ethias NV, Federale Verzekering Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, Belfius Insurance NV, Constructiv Fonds voor Bestaanszekerheid en Patronale Life NV aangaande nieuwe aandelen Montea uitgevoerd.