Share

Montea Nederland N.V. heeft met Kenick Capital B.V. uit Moerdijk een akkoord bereikt over de verwerving van een logistiek pand van 6.290 m² met 108 parkeerplaatsen op het bedrijventerrein “De President” te Hoofddorp, Nederland. “De President” is een bedrijvenpark ten zuiden van Hoofddorp van ca. 100 hectare.

De huidige huurder, Idexx Europe B.V., zal het gebouw na overdracht verder huren volgens de huidige huurovereenkomst. Dit is een huurovereenkomst met vaste duurtijd tot 30 juni 2029 en een bruto huurinkomen van € 650.000 per jaar. De transactie wordt afgesloten aan een aanvangsrendement van 6,95%.

Montea Comm.VA zal deze transactie financieren door middel van een inbreng in natura van de schuldvordering van Kenick Capital B.V. op Montea Nederland N.V. tot betaling van de koopprijs in het kapitaal van Montea Comm.VA binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal. Deze transactie zal leiden tot een versterking van het eigen vermogen van Montea Comm. VA met € 8.825.000, wat overeenstemt met de investeringswaarde exclusief overdrachtskosten die € 529.500 bedragen.

Een inbrengovereenkomst tussen Montea Comm.VA en Kenick Capital B.V. werd vandaag ondertekend. De inbreng in natura zal worden vergoed door de uitgifte van nieuwe aandelen Montea tegen een uitgifteprijs per aandeel gelijk aan de gewogen gemiddelde slotkoers van het aandeel Montea op de markt Euronext Brussels gedurende de 30 kalenderdagen voor de datum van de inbreng, verminderd met het bruto dividend dat nog verschuldigd is voor de periode vanaf 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2017 en betaalbaar is in mei / juni 2018 (coupon n° 19) nl. een (nog goed te keuren door de jaarlijkse algemene vergadering van 15 mei 2018 van Montea) bruto bedrag van € 0,54 per aandeel. De nieuwe aandelen zullen delen in de winst vanaf 1 januari 2018.

De inbreng zal worden uitgevoerd na verlijden van de leveringsakte en zodra de Nederlandse Notaris heeft kunnen verifiëren dat de overdracht is geschied zonder inschrijvingen in de Nederlandse openbare registers die bij het verlijden van de leveringsakte niet bekend waren.

20180405 hoofddorp 2 3