Share

Het informatiememorandum met betrekking tot het keuzedividend werd zonet gepubliceerd op de website van Montea. Aandeelhouders kunnen tijdens de keuzeperiode (vanaf 26 mei 2021 tot en met 9 juni 2021) beslissen hun dividendrechten (geheel of gedeeltelijk) in te brengen in het kapitaal van Montea in ruil voor nieuwe aandelen.

De nieuwe aandelen zullen delen in het resultaat vanaf 1 januari 2021 (met coupon nr. 24 aangehecht). Het bruto dividend van € 2,83 per aandeel is vertegenwoordigd door coupon nr. 23 (onthecht op 21 mei 2021) waartoe 16.009.745 aandelen gerechtigd zijn.

Op één nieuw aandeel kan worden ingeschreven door inbreng van 43 coupons nr. 23 (elk ten bedrage van het netto dividend van € 1,98 per coupon) die aandelen van dezelfde vorm vertegenwoordigen. Dit komt globaal neer op een uitgifteprijs van € 85,14 per nieuw aandeel (zijnde 43 coupons nr. 23 x € 1,98).

De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bedraagt € 85,14 per aandeel, een korting van 4,13% t.o.v. de gecorrigeerde (zijnde na aftrek van het bruto dividend van €2,83 voor het boekjaar 2020) gemiddelde slotkoers van Montea gedurende de 30 kalenderdagen voorafgaand aan (en inclusief) 14 mei 2021. Gebaseerd op de gecorrigeerde (zijnde na aftrek van het bruto dividend van €2,83 voor het boekjaar 2020) slotkoers van 17 mei 2021 bedraagt de korting 6,41%.