Share

Eerste fase van het openbaar aanbod succesvol afgerond door opname van 86,91% in het kader van een kapitaalverhoging in geld met onherleidbare toewijzingsrechten

Lancering van de versnelde private plaatsing van de scrips

  • Montea lanceerde op 22 februari 2019 een openbaar aanbod in België tot inschrijving op 2.847.708 nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met onherleidbare toewijzingsrechten voor een maximaal bedrag van EUR 160.041.189,60
  • De uitgifteprijs werd vastgesteld op EUR 56,20 per nieuw aandeel
  • Inschrijvingsratio: 9 onherleidbare toewijzingsrechten gaven recht om in te schrijven op 2 nieuwe aandelen
  • Inschrijving op 86,91% van de nieuwe aandelen (2.475.072 aandelen) door de uitoefening van onherleidbare toewijzingsrechten
  • Versnelde private plaatsing van 1.676.868 scrips wordt gelanceerd onmiddellijk na publicatie van dit persbericht
  • De resultaten van de verkoop van de scrips, de definitieve resultaten van de kapitaalverhoging en het bedrag dat desgevallend zal toekomen aan de houders van de niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten zullen op 1 maart 2019 via een persbericht bekend worden gemaakt
  • Montea heeft op 1 maart 2019 de schorsing van de verhandeling van het aandeel op de gereglementeerde markten Euronext Brussels en Euronext Parijs gevraagd tot na de bekendmaking van de definitieve resultaten van de kapitaalverhoging