Share

Montea heeft op 7 juni 2018 de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in het kader van het keuzedividend dat werd aangeboden aan haar aandeelhouders vastgesteld. Het maatschappelijk kapitaal van Montea werd verhoogd met € 4.154.232,73 (en de uitgiftepremie met € 4.572.072,05; in totaal een versterking van het eigen vermogen met € 8.726.304,78) door de uitgifte van 203.838 nieuwe aandelen. Het maatschappelijk kapitaal van Montea wordt thans vertegenwoordigd door 12.017.476 aandelen. De nieuw gecreëerde aandelen zullen naar verwachting vanaf 8 juni 2018, tot de verhandeling op Euronext Brussel en Parijs toegelaten worden.

De dividendrechten die niet werden ingebracht, worden in contanten uitbetaald. Het netto totaal uit te keren bedrag (inclusief het cashcomponent voor de aandeelhouders die wel inschreven op nieuwe aandelen) bedraagt € 7.017.647,52. De kapitaalverhoging komt de financiering van de verdere groei van Montea ten goede.

Op 8 juni 2018, zal de effectieve afwikkeling van het dividend plaatsvinden waarbij, in functie van de keuze die de aandeelhouders maakten, (i) de nieuwe aandelen uitgegeven in ruil voor de inbreng van dividendrechten, zullen worden geleverd, (ii) de uitbetaling van het dividend in cash zal plaatsvinden, of (iii) een combinatie van beide voorgaande betalingsmodaliteiten.

Openbaarmaking met toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (Transparantiewet)

Ingevolge de voltooiing van deze kapitaalverhoging en de uitgifte van 203.838 nieuwe aandelen voor een totale uitgifteprijs van € 8.726.304,78 (meer bepaald € 4.154.232,73 kapitaal en € 4.572.072,05 uitgiftepremie), bedraagt het totale geplaatste kapitaal van Montea per 7 juni 2018, € 244.917.003,39. Het kapitaal wordt vanaf diezelfde datum vertegenwoordigd door 12.017.476 volledig volgestorte gewone aandelen. Er zijn geen bevoorrechte aandelen of aandelen zonder stemrecht, noch converteerbare obligaties of warrants die recht geven op aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stem op de Algemene Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen in geval van (o.m.) het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels).

Naast de wettelijke drempels, voorzien de statuten van Montea, met toepassing van artikel 18, §1 van de Transparantiewet, een bijkomende statutaire drempel van 3%.