Share

Een overzicht van 2019 in woord en beeld door Jo De Wolf

Highlights 2019

  • EPRA resultaat stijgt naar € 3,28 per aandeel in 2019, een stijging van 11% t.o.v. 2018 (€ 2,95)
  • Voorstel tot uitkering van een bruto dividend van € 2,54 per aandeel, een stijging van 12% t.o.v. 2018 (€ 2,26)
  • Reële waarde van de vastgoedportefeuille stijgt met € 248 miljoen of 27% t.o.v. 2018 naar € 1.159 miljoen
  • Sterke portefeuillefundamentals met een bezettingsgraad van 99,3% eind 2019 en een gemiddelde resterende looptijd van de huurcontracten op eerste vervaldag van 8 jaar (exclusief looptijd certificaten zonnepanelen)
  • Schuldratio van 39,4% eind 2019 – Investeringspotentieel van ca. € 400 miljoen alvorens een schuldratio van 55% te bereiken
  • EPRA NAV van € 44,5 per aandeel (+ 29% t.o.v. eind 2018)

Vooruitzichten over 2020-2021

  • Groei van het EPRA resultaat per aandeel naar € 3,60 (+ 10% t.o.v. 2019) in 2021
  • Dividend per aandeel stijgt in lijn met de groei van EPRA resultaat per aandeel, hetzij met 10% t.o.v. 2019 van € 2,54 naar € 2,80 in 2021, op basis van een pay-out ratio van 80%
  • Verdere groei van de vastgoedportefeuille met 25% wat zal resulteren in een portefeuille van € 1.450 miljoen tegen eind 2021 -> 61% van deze groei (€ 178 miljoen) werd reeds geïdentificeerd