Share

SOLIDE RESULTATEN EN BEVESTIGING VAN HET RESULTAAT EN DIVIDEND VOOR 2016:

EPRA resultaat van €24,0 miljoen in 2016 t.o.v. €21,1 miljoen in 2015

  • Bestaande uit een resultaat op recurrente basis van €24,8 miljoen, een éénmalige verbrekingsvergoeding van €1,3 miljoen, ontvangen in Q1 2016, deels gecompenseerd door de afwikkeling van een historische rentevoetindekking van het type IRS in Q4 2016 voor een éénmalige kost van €2,1 miljoen.

EPRA resultaat per aandeel van €2,47 per aandeel t.o.v. €2,34 per aandeel in 2015

Voorstel bruto dividend van €2,11 per aandeel, op basis van een uitkeringspercentage van 87% t.o.v. €2,03 in 2015 (stijging van 4%)

Stijging van het netto huurresultaat met 18% tot €40,5 miljoen t.o.v. €34,3 miljoen in 2015

Operationele marge bedraagt 89,6% t.o.v. 85,8% in 2015

EPRA huurleegstand van 1,1% t.o.v. 3,2% in 2015

Schuldgraad van 51,6% t.o.v. 55,8% eind 2015 – Gemiddelde looptijd financieringen van 5,4 jaar – Gemiddelde looptijd rentevoetindekkingen van 7,8 jaar

Gemiddelde looptijd van de huurcontracten op eerste vervaldag van 7,7 jaar t.o.v. 6,8 jaar eind 2015

Over het jaar 2016 werd voor €84 miljoen aan gebouwen aangekocht of ontwikkeld en voor €49 miljoen aan gebouwen verkocht (2 gebouwen in Frankrijk en 1 gebouw in België). De reële waarde van de vastgoedportefeuille stijgt daardoor met 7% tot €552 miljoen t.o.v. €517 miljoen eind 2015.

Vooruitzichten 2017:

  • Vastgoedportefeuille groeit naar €650 miljoen
  • EPRA huurleegstand blijft onder 5% - duurtijd contracten bedraagt gemiddeld meer dan 7 jaar
  • Operationele marge van 89% op jaarbasis
  • EPRA resultaat per aandeel groeit met 5%