Share

Voorwaarden betreffende het keuzedividend:

  • € 2,83 bruto dividend per aandeel voor de periode 1/1/2020 – 31/12/2020
  • 43 coupons nr. 23 voor één nieuw aandeel

Op 17 mei 2021 heeft de enige bestuurder van Montea in het kader van het toegestaan kapitaal, onder opschortende voorwaarde van de beslissing tot uitkering van het bruto dividend op de algemene vergadering van Montea op 18 mei 2021, besloten om in dit kader de aandeelhouders van Montea, bij wijze van keuzedividend, de mogelijkheid te bieden om hun schuldvordering (die ontstaat uit de dividenduitkering) in te brengen in het kapitaal van Montea. Dit zal gebeuren door de uitgifte van nieuwe aandelen (naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen of de mogelijkheid voor een combinatie van beide voorgaande opties).

De nieuwe aandelen zullen delen in het resultaat vanaf 1 januari 2021 (met coupon nr. 24 aangehecht).

Het bruto dividend van € 2,83 per aandeel wordt vertegenwoordigd door coupon nr. 23 waartoe 16.009.745 aandelen gerechtigd zijn.