Share

Montea heeft deze avond de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in het kader van het keuzedividend dat werd aangeboden aan haar aandeelhouders vastgesteld.

Het kapitaal van Montea werd verhoogd met € 3.908.109,56 (en de uitgiftepremie met € 12.418.507,12); in totaal een versterking van het eigen vermogen met € 16.326.616,68 door de uitgifte van 191.762 nieuwe aandelen en dit in het kader van het toegestane kapitaal. Het kapitaal van Montea wordt thans vertegenwoordigd door 16.215.456 aandelen. De nieuw gecreëerde aandelen zullen naar verwachting vanaf 14 juni 2021, tot de verhandeling op Euronext Brussel en Parijs toegelaten worden.