Share

Montea is on track met het groeiplan en het vooropgestelde groeiritme van € 800 miljoen over de periode 2021 tot en met 2024.

Highlights Q3 2021:

  • Montea zet vaste voet op Duitse bodem en breidt haar landbank uit met de ondertekening van twee onmiddellijk inkomstgenererende herontwikkelingsprojecten te Mannheim en Leverkusen
  • Versterking van commerciële slagkracht in Nederland door de aanwerving van Cedric Montanus
  • Status Track’24: Montea heeft sinds begin 2021 een geïdentificeerd investeringsvolume van ruim € 200 miljoen, reeds voor de helft gerealiseerd en voor de andere helft in uitvoering. Bijgevolg is Montea on track met het groeiplan en het vooropgestelde groeiritme van € 800 miljoen over de periode 2021 tot en met 2024. Deze investeringen bestaan uit een mix van ontwikkelings- en uitbreidingsprojecten, aankoop van grondposities & standing investments en investeringen in zonnepanelen.
  • EPRA resultaat van € 2,87 per aandeel, een stijging van 8% t.o.v. dezelfde periode 2020

Vooruitzichten 2021:

  • Groei van het EPRA resultaat per aandeel naar € 3,74 per aandeel (groei van 7% t.o.v. 2020)
  • Groei van het dividend per aandeel voor 2021 naar € 3,02 per aandeel (stijging van 7% t.o.v. 2020)
  • Vastgoedportefeuille groeit naar minimaal € 1,6 miljard tegen eind 2021
  • Montea heeft de ambitie haar eigen werking, door middel van compensatie, CO2-neutraal te maken naar jaareinde toe