Share

Montea kondigt aan dat de raad van bestuur van haar enige bestuurder heeft besloten om een inkoopprogramma van eigen aandelen op te starten voor maximaal 70.000 eigen aandelen, dit binnen de grenzen van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen zoals verleend door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 9 november 2020. Er werd besloten om een maximumbedrag van € 9.500.000 te voorzien voor dit inkoopprogramma.

Het inkoopprogramma heeft als doel om aandelenaankoop- en aandelenoptieplannen ten gunste van het management en de werknemers van Montea na te komen en in de toekomst opnieuw te kunnen aanbieden.

Het inkoopprogramma loopt van 6 januari 2022 tot 28 februari 2022 of tot het moment waarop het vooropgestelde aantal aandelen is ingekocht.