Share

In het kader van haar programma voor inkoop van eigen aandelen dat op 6 januari 2022 werd aangekondigd maakt Montea vandaag bekend, in overeenstemming met artikel 8:4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat er 17.760 Montea-aandelen werden ingekocht op Euronext Brussel tijdens de periode van 27 januari 2022 tot en met 3 februari 2022.

Tijdens de periode 6 januari 2022 t.e.m. 3 februari 2022 werden in totaal 70.000 eigen aandelen ingekocht tegen een totale aankoopprijs van € 8.838.255,60 waardoor het inkoopprogramma op 3 februari 2022 succesvol werd afgerond.