Share

Samenvatting van de kennisgeving

Montea heeft een op 22 maart 2019 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat 11 fysieke personen, de onverdeeldheid De Pauw en Montea Management NV samen nu 13,11% van de stemrechten van Montea bezitten in onderling overleg. Zij heeft de deelnemingsdrempel van 15% onderschreden.