Share

In het kader van haar programma voor inkoop van eigen aandelen dat op 6 januari 2022 werd aangekondigd maakt Montea vandaag bekend, in overeenstemming met artikel 8:4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat er 22.110 Montea-aandelen werden ingekocht op Euronext Brussel tijdens de periode van 6 januari 2022 tot en met 12 januari 2022.