Share

Het informatiememorandum met betrekking tot het keuzedividend werd zonet gepubliceerd op de website (www.montea.com/nl/investor-relations/corporate-information). Aandeelhouders kunnen tijdens de keuzeperiode (vanaf 23 mei 2018 tot en met 6 juni 2018) beslissen hun dividendrechten (geheel of gedeeltelijk) in te brengen in het kapitaal van Montea in ruil voor nieuwe aandelen.

Op 14 mei 2018 heeft de statutaire zaakvoerder van Montea Comm.VA (Montea), in het kader van het toegestaan kapitaal, onder opschortende voorwaarde van de beslissing tot uitkering van het bruto dividend op de algemene vergadering van Montea op 15 mei 2018, besloten om de aandeelhouders van Montea, bij wijze van keuzedividend, de mogelijkheid te bieden om hun schuldvordering, die ontstaat uit de dividenduitkering, in te brengen in het kapitaal van Montea. Op 15 mei 2018 keurde de algemene vergadering van Montea de uitkering tot het bruto dividend goed.

Alle aandeelhouders beschikken dus over de mogelijkheid om hun schuldvordering, die ontstaat uit de dividenduitkering, in te brengen in het kapitaal van Montea. Dit zal gebeuren door de uitgifte van nieuwe aandelen (naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen of de mogelijkheid voor een combinatie van beide voorgaande opties). De nieuwe aandelen zullen delen in het resultaat vanaf 1 januari 2018 (met coupon nr. 20 aangehecht). Het bruto dividend van € 2,17 per aandeel bestaat uit i) € 1,63 bruto per aandeel voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 30 september 2017, vertegenwoordigd door coupon nr.18 (onthecht op 13 september 2017) waartoe 9.951.884 aandelen gerechtigd zijn en € 0,54 bruto per aandeel voor de periode van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2017, vertegenwoordigd door coupon nr.19 (onthecht op 4 april 2018), waartoe 11.610.531 aandelen gerechtigd zijn.

Op één nieuw aandeel kan worden ingeschreven door inbreng van 38 coupons nr. 18 (elk ten bedrage van het netto dividend van € 1,141 per coupon) die aandelen van dezelfde vorm vertegenwoordigen. Dit komt globaal neer op een uitgifteprijs van € 42,81 per nieuw aandeel (zijnde 38 coupons nr. 18 x € 1,141 exclusief cashcomponent). Daarnaast ontvangt de aandeelhouder per nieuw aandeel waarop hij intekent, nog een cashcomponent gelijk aan het verschil tussen het totale bedrag van de dividendvorderingen verbonden aan het aantal ingebrachte coupons nr. 18 en de uitgifteprijs zijnde € 0,55.

Op één nieuw aandeel kan worden ingeschreven door inbreng van 114 coupons nr. 19 (elk ten bedrage van het netto dividend van € 0,378 per coupon) die aandelen van dezelfde vorm vertegenwoordigen. Dit komt globaal neer op een uitgifteprijs van € 42,81 per nieuw aandeel (zijnde 114 coupons nr. 19 x € 0,378 exclusief cashcomponent). Daarnaast ontvangt de aandeelhouder per nieuw aandeel waarop hij intekent, nog een cashcomponent gelijk aan het verschil tussen het totale bedrag van de dividendvorderingen verbonden aan het aantal ingebrachte coupons nr. 19 en de uitgifteprijs zijnde € 0,28.

Per nieuw aandeel waarop wordt ingeschreven, dienen ook steeds coupons met hetzelfde nummer te worden ingebracht. Met andere woorden, een combinatie van coupons nr. 18 en 19 is niet mogelijk voor de inschrijving op een nieuw aandeel.

De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bedraagt € 42,81 per aandeel, een korting van 3,5% t.o.v. de 30daags gemiddelde beurskoers van Montea voorafgaand aan 14 mei 2018. Gebaseerd op de slotkoers van 11 mei 2018 van € 45,20 bedraagt de korting 5,3%. 38 coupons nr. 18 (onthecht op 13 september 2017) geven recht op 1 nieuw aandeel. 114 coupons nr. 19 (onthecht op 4 april 2018) geven recht op 1 nieuw aandeel.

Meer informatie over de modaliteiten van het keuzedividend is beschikbaar in het informatiememorandum, dat te vinden is op www.montea.com/nl/investor-relations/corporate-information. De aandeelhouders worden verzocht om kennis te nemen van dit informatiememorandum. Elke beslissing om nieuwe aandelen te verwerven in het kader van het keuzedividend moet gebaseerd zijn op alle in het informatiememorandum gegeven informatie.