Share

64,22% van de aandeelhouders van Montea kiest voor de omzetting van hun dividend in nieuwe aandelen. Versterking van het eigen vermogen met € 18.004.383,60 (kapitaal + uitgiftepremie) dat zal aangewend worden voor de financiering van de verdere groei van de vastgoedportefeuille.

Ter ondersteuning van haar verdere groei, heeft Montea haar aandeelhouders opnieuw een keuzedividend aangeboden. In totaal werd 64,22% van de coupons nr. 22 (die het dividend van het boekjaar 2019 vertegenwoordigen) ingeleverd tegen nieuwe aandelen.

Hierdoor zullen morgenvroeg voor beurs bij notariële akte, 241.100 nieuwe aandelen worden uitgegeven voor een totaal uitgiftebedrag van € 18.004.383,60 (€ 4.913.618,00 in kapitaal en € 13.090.765,60 in uitgiftepremie) en dit in het kader van het toegestaan kapitaal. De nieuw gecreëerde aandelen zullen naar verwachting vanaf 15 juni 2020 tot de verhandeling op Euronext Brussels en Euronext Paris toegelaten worden. Het maatschappelijk kapitaal van Montea zal derhalve vanaf 11 juni 2020 vertegenwoordigd worden door 16.023.694 aandelen. De dividendrechten die niet werden ingebracht, worden in contanten uitbetaald. Het netto totaal uit te keren bedrag bedraagt € 10.029.778,01. Op maandag 15 juni 2020 zal de effectieve afwikkeling van het dividend plaatsvinden waarbij, in functie van de keuze van de aandeelhouders, (i) de nieuwe aandelen uitgegeven in ruil voor de inbreng van dividendrechten, zullen worden geleverd, (ii) de uitbetaling van het dividend in cash zal plaatsvinden, of (iii) een combinatie van beide voorgaande betalingsmodaliteiten.