Share

Versterking van het eigen vermogen met € 8.733.076,63 (kapitaal + uitgiftepremie) dat zal aangewend worden voor de financiering van de verdere groei van de vastgoedportefeuille

Ter ondersteuning van haar verdere groei, heeft Montea haar aandeelhouders opnieuw een keuzedividend aangeboden. In totaal werd 43% van de coupons nr. 21 (die het dividend van het boekjaar 2018 vertegenwoordigen) ingeleverd tegen nieuwe aandelen.

Hierdoor werden gisteren na beurs bij notariële akte 120.006 nieuwe aandelen uitgegeven voor een totaal uitgiftebedrag van € 8.733.076,63 (€ 2.445.722,28 in kapitaal en € 6.287.354,35 in uitgiftepremie) en dit in het kader van het toegestane kapitaal. De nieuw gecreëerde aandelen zullen naar verwachting vanaf 14 juni 2019 tot de verhandeling op Euronext Brussels en Euronext Parijs toegelaten worden.

Het maatschappelijk kapitaal van Montea zal derhalve voortaan vertegenwoordigd zijn door 15.782.594 aandelen. De dividendrechten die niet werden ingebracht, worden in contanten uitbetaald. Het netto totaal uit te keren bedrag bedraagt € 11.539.766,11.

Op vrijdag 14 juni 2019 zal de effectieve afwikkeling van het dividend plaatsvinden waarbij, in functie van de keuze van de aandeelhouders, (i) de nieuwe aandelen uitgegeven in ruil voor de inbreng van dividendrechten, zullen worden geleverd, (ii) de uitbetaling van het dividend in cash zal plaatsvinden, of (iii) een combinatie van beide voorgaande betalingsmodaliteiten.

Openbaarmaking met toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (Transparantiewet)

Ingevolge de voltooiing van deze kapitaalverhoging en de uitgifte van 120.006 nieuwe aandelen voor een totale uitgifteprijs van € 8.733.076,63 (€ 2.445.722,28 in kapitaal en € 6.287.354,35 in uitgiftepremie), bedraagt het totale geplaatste kapitaal van Montea vanaf 12 juni 2019 na beurs, € 327.935.546,86. Het kapitaal wordt vanaf diezelfde datum vertegenwoordigd door 15.782.594 volledig volgestorte gewone aandelen. Er zijn geen bevoorrechte aandelen of aandelen zonder stemrecht, noch converteerbare obligaties of warrants die recht geven op aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen in geval van (o.m.) het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels).

Naast de wettelijke drempels, voorzien de statuten van Montea, met toepassing van artikel 18, §1 van de Transparantiewet, een bijkomende statutaire drempel van 3%.