Share

€ 2,54 bruto dividend per aandeel voor de periode 1/1/2019 – 31/12/2019

Op 18 mei 2020 heeft de statutaire zaakvoerder van Montea in het kader van het toegestaan kapitaal, onder opschortende voorwaarde van de beslissing tot uitkering van het bruto dividend op de algemene vergadering van Montea op 19 mei 2020, besloten om in dit kader de aandeelhouders van Montea, bij wijze van keuzedividend, de mogelijkheid te bieden om hun schuldvordering (die ontstaat uit de dividenduitkering) in te brengen in het kapitaal van Montea.

Dit zal gebeuren door de uitgifte van nieuwe aandelen (naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen of de mogelijkheid voor een combinatie van beide voorgaande opties).

De nieuwe aandelen zullen delen in het resultaat vanaf 1 januari 2020 (met coupon nr. 23 aangehecht). Het bruto dividend van € 2,54 per aandeel wordt vertegenwoordigd door coupon nr. 22 waartoe 15.767.245 aandelen gerechtigd zijn.

Op één nieuw aandeel kan worden ingeschreven door inbreng van 42 coupons nr. 22 (elk ten bedrage van het netto dividend van € 1,778 per coupon) die aandelen van dezelfde vorm vertegenwoordigen. Dit komt globaal neer op een uitgifteprijs van € 74,676 per nieuw aandeel (zijnde 42 coupons nr. 22 x € 1,778).