Share

Het informatiememorandum met betrekking tot het keuzedividend werd zonet gepubliceerd op de website van Montea. Aandeelhouders kunnen tijdens de keuzeperiode (vanaf 27 mei 2020 tot en met 10 juni 2020) beslissen hun dividendrechten (geheel of gedeeltelijk) in te brengen in het kapitaal van Montea in ruil voor nieuwe aandelen.

Op 18 mei 2020 heeft de statutaire zaakvoerder van Montea Comm.VA (Montea), in het kader van het toegestaan kapitaal, onder opschortende voorwaarde van de beslissing tot uitkering van het bruto dividend op de algemene vergadering van Montea op 19 mei 2020, besloten om de aandeelhouders van Montea, bij wijze van keuzedividend, de mogelijkheid te bieden om hun schuldvordering, die ontstaat uit de dividenduitkering, in te brengen in het kapitaal van Montea. Op 19 mei 2020 keurde de algemene vergadering van Montea de uitkering tot het bruto dividend goed.

Alle aandeelhouders beschikken dus over de mogelijkheid om hun schuldvordering, die ontstaat uit de dividenduitkering, in te brengen in het kapitaal van Montea. Dit zal gebeuren door de uitgifte van nieuwe aandelen (naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen of de mogelijkheid voor een combinatie van beide voorgaande opties). De nieuwe aandelen zullen delen in het resultaat vanaf 1 januari 2020 (met coupon nr. 23 aangehecht). Het bruto dividend van € 2,54 per aandeel is vertegenwoordigd door coupon nr. 22 (onthecht op 22 mei 2020) waartoe 15.767.245 aandelen gerechtigd zijn.

Op één nieuw aandeel kan worden ingeschreven door inbreng van 42 coupons nr. 22 (elk ten bedrage van het netto dividend van € 1,778 per coupon) die aandelen van dezelfde vorm vertegenwoordigen. Dit komt globaal neer op een uitgifteprijs van € 74,676 per nieuw aandeel (zijnde 42 coupons nr. 22 x € 1,778).

De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bedraagt € 74,676 per aandeel, een korting van 4,70% t.o.v. de gecorrigeerde (zijnde na aftrek van het bruto dividend van € 2,54 voor het boekjaar 2019) gemiddelde slotkoers van Montea gedurende de 30 kalenderdagen voorafgaand aan (en inclusief) 15 mei 2020. Gebaseerd op de gecorrigeerde (zijnde na aftrek van het bruto dividend van € 2,54 voor het boekjaar 2019) slotkoers van 18 mei 2020 bedraagt de korting 8,22%.

Meer informatie over de modaliteiten van het keuzedividend is beschikbaar in het informatiememorandum, dat te vinden is op www.montea.com. De aandeelhouders worden verzocht om kennis te nemen van dit informatiememorandum. Elke beslissing om nieuwe aandelen te verwerven in het kader van het keuzedividend moet gebaseerd zijn op alle in het informatiememorandum gegeven informatie.