Share

Montea heeft een op 29 maart 2021 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat Federale Verzekeringen 4,92% van de stemrechten van Montea bezit. Federale Verzekeringen heeft aldus de drempel van 5% onderschreden.