Share

Montea heeft een op 4 maart 2021 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat 10 vennootschappen uit de BlackRock groep samen 4,02% van de stemrechten van Montea bezitten. Zij hebben de deelnemingsdrempel van 3% overschreden.