Share

Samenvatting van de kennisgevingen

Montea heeft op 10 september 2018 een transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat de controle over Patronale Life NV (welke 8,03 % van de stemrechten van Montea bezit) is gewijzigd ingevolge de fusie tussen Fork Capital NV en Patronale Group NV (zijnde de controlerende moedervennootschap van Patronale Life NV) op 29 juni 2018.

Detail van de kennisgevingen

  • De op 6 september 2018 gedateerde kennisgeving van Patronale Life NV en Patronale Group NV bevat de volgende informatie:
  • Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van de controle over een onderneming die een deelneming houdt in een emittent
  • Kennisgeving door een moederonderneming of een controlerende persoon
  • Kennisgevingsplichtige persoon: Patronale Life NV en Patronale Group NV
  • Transactiedatum: 29 juni 2018
  • Overschreden drempel: 5 %
  • Noemer: 12.017.476
  • Details van de kennisgeving: Patronale Life NV bezit 964.785 aandelen Montea, wat overeenkomt met 8,03% van het totaal aantal aandelen van Montea
  • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Patronale Group NV is de controlerende moedermaatschappij (99,99%) van Patronale Life NV. De controleoverdracht over Patronale Life NV te wijten is aan de fusie tussen Fork Capital NV, Belliardstraat 3 - 1040 Brussel, en Patronale Group NV op 29/06/2018.

Dit persbericht kan op de website van Montea worden geraadpleegd via deze link www.montea.com/nl/newsroom. De kennisgevingen kunnen op de website van Montea worden geraadpleegd via deze link www.montea.com/nl/investor-relations/corporate-information.